Östersunds kommun

Forskare med fokus på hälsofrämjande och förebyggande, Hemtjänst och Säbo

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun har under de senaste åren arbetat för att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för kommunens medborgare. Arbetet med "En hälsofrämjande kommun" innebär ett ökat fokus på proaktiva insatser för att främja jämlik hälsa, goda levnadsvanor och social delaktighet. Därigenom verkar vi för ett aktivt och hälsosamt åldrande för kommunens medborgare.

 

Arbetet leds av Vård- och omsorgsförvaltningen och sker i samverkan med andra aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv och frivillig verksamhet. Den forskning som pågår är kopplad till det hälsofrämjande arbetet och sker i samverkan med flera forskargrupper i Norden. Som en del i vårt utvecklingsarbete vill vi nu stärka Vård- och omsorgsförvaltningens forskning inom Sektor Hemtjänst Särskilt boende. Vi ser att det finns ett stort behov av att utgå från bästa tillgängliga evidens i arbetet med att utveckla nya metoder.

 

Genom att integrera forskning som en del verksamhetens utveckling ser vi även stora möjligheter att beforska evidensbaserad praktik inom hemtjänst och särskilt boende. Vi får därmed också stöd i att bygga projekt så att de blir enkla att utvärdera, vilket leder till bättre beslutsunderlag.

 

Vi söker dig som är disputerad på området, som har ett uppbyggt kontaktnät inom både kommun och akademin och som drivs av att utveckla verksamheten tillsammans med oss.

 

Vår kultur - framåt med hjärtat

I vår kommun är varje medarbetare viktig på riktigt. Varje individ gör stor skillnad för många människor, genom hela livet. Det gör det lätt att hitta engagemang och mening. Vår ledstjärna är ett bättre Östersund. Därför går vi ständigt framåt, och vi gör det med hjärtat.

 

Vår verksamhet

Sektor hemtjänst och särskilt boende är en av två sektorer inom vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun. Inom Sektor Hemtjänst och särskilt boende finns enheter som arbetar med hemtjänst och serviceinsatser, särskilda boenden, korttidsboenden, legitimerad personal, kväll- och nattpersonal och hälsofrämjande/förebyggande verksamheter (mötesplatser, syn-hörselombud, anhörigstöd och demensteamet). Dessa enheter är uppdelade i fyra verksamhetsspår (Hemtjänst, SÄBO Norra, SÄBO Södra och rehabilitering, hälsa och sjukvård).

 

 

Arbetsuppgifter

Befattningen innebär att utveckla vår verksamhet utifrån evidens, både genom att skapa ny och att tillvarata befintlig, för att tillsammans med oss skapa en evidensbaserad kommunal verksamhet. Vi vill att detta ska göras tillsammans med akademin i Sverige och internationellt, tillsammans med vår personal och med dem som vi ger omsorg.

 

I verksamheten arbetar vi aktivt med digitalisering och e-hälsa och det är därmed sannolikt att även denna tjänst kommer att innehålla dessa områden.

 

Förvaltningens forskning sker i dag genom samverkan med forskare vid flera universitet samt med andra aktörer inom såväl offentlig verksamhet som frivilligverksamhet. Den som innehar tjänsten förväntas både driva egna delstudier och delta i gemensamma delstudier inom förvaltningen.

 

Du förväntas aktivt leda forskningen inom sektorn i alla faser från planering och förberedelse till genomförande, analys och författande av såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga texter.

 

Vi lägger stor vikt vid att forskningen involverar såväl medborgare som personal. Du förväntas också delta i spridningsaktiviteter av kunskap, såväl akademiskt genom vetenskaplig produktion såsom förmedling av kunskap till allmänhet, beslutsfattare och professionella. I tjänsten ingår även att medverka i ansökningar för fortsatt finansiering

 

Förmåner

Östersund är en hälsofrämjande kommun och vi har kul på jobbet. Bland annat erbjuds du friskvårdspeng eller friskvårdstimme, flextid, semesterväxling och förmånsportal-Benify.

 

 

Kvalifikationer

För att söka tjänsten ska du vara disputerad. Meriterande är om du har tidigare erfarenhet från arbetsområden som har en tydlig koppling till tjänstens fokus och projektarbeten där flera parter ingår.

 

Du ska också vara en person som gillar utmaningar, har ett starkt engagemang och god förmåga att ta egna initiativ. Vi vill också att du kan arbeta självständigt och har förmåga att bygga god samverkan med andra relevanta parter. Andra egenskaper som vi lägger stor vikt vid är att du är resultatinriktad och tydlig i kommunikationen med andra och har god samarbetsförmåga.

 

Till ansökan ska bifogas CV med personligt brev, meritförteckning, redogörelse för dokumenterad vetenskaplig verksamhet, inkl. intyg över vetenskaplig meritering, publikationslista samt högst 8 vetenskapliga publikationer som särskilt åberopas. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Uppvisande av detta blir aktuellt vid eventuell intervju.

 

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare.

 

Upplysningar

 

sektorchef

Kirsi Heini

070-340 70 62

FoU ansvarig, Aktivt och hälsosamt åldrande

Magnus Zingmark

070-321 11 87

Forskare inom Funktionshinderområdet

Eva Flygare - Wallén

063-14 30 00

facklig representant Vision

Carina Engvall

063-14 48 14

 

Sista ansökningsdag

2022-10-16

 

 

 

Ansök nu 

 

 

 

Sista ansökningsdag : 16 oktober . Arbetsort : Östersund . Publicerat : 21 september

Kategorier : Naturvetenskap & Forskning Offentliga jobb


Senaste jobben från Östersunds kommun

Alla jobb hos Östersunds kommun

Liknande jobb Forskare med fokus på hälsofrämjande och förebyggande, Hemtjänst och Säbo