Boliden

Industridoktorand

Boliden

Full time

JOB_003840

 

Boliden Gruvor söker

Industridoktorand i geokemi

Till Boliden Gruvors Miljöavdelning

 

Miljöavdelningen är en del av Boliden Stab Gruvor med ca 300 anställda och som omfattar avdelningarna HR, Hållbarhet, Ekonomi, Affärsutveckling, Teknik, och Prospektering.

 

Miljöavdelningen leder ett större forskningsprogram inom Boliden syftande till hållbar hantering av utvinningsavfall från gruvor. Forskningsprogrammet består av tre temaområden:

• Produktifiering och återvinning av avfallet

• Prevention av AMD

• Förbättrade deponeringstekniker

 

Miljöavdelningen på Boliden söker nu i samarbete med Luleå Tekniska Universitet (LTU) en industridoktorand inom geokemi med inriktning på sekundär mineralisering av gråberg, inom ramen för det tredje temaområdet Prevention av AMD. Doktoranden kommer vara anställd av Boliden men utbildas och examineras på LTU.

 

 

Forskningsutmaning

AMD (Acid Mine Drainage, även kallad ARD – Acid Rock Drainage) är en av gruvindustrins största utmaningar på miljöområdet. Utvinningsavfallet – anrikningssand och gråberg – innehåller rester av olika metallsulfider, framförallt pyrit (FeS2). När sulfidresterna utsätts för syre ovan jordytan oxiderar de till sulfater, varvid pH-värdet sjunker, och när utvinningsavfallet blir surt börjar tungmetaller som naturligt finns i materialet att lakas ut. Erfarenhetsmässigt är gråberget ett större problem än anrikningssanden. Forskningsutmaningen är att stoppa oxidationen av sulfider i gråberg. Det finns en hypotes om hur detta ska gå till via sekundär mineralisering som delvis har validerats i labbmiljö. Utmaningen nu är vidareutveckla och optimera processen, och sedan skala upp i större fältförsök.

 

 

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta i ett team med god handledning av erfarna forskare på LTU men ha stort ansvar för att själv driva projektet vetenskapligt framåt. Doktorandstudierna på LTU styrs efter en individuell studieplan, i enlighet med högskoleförordningen, som vi tillsammans upprättar när du är anställd. Det är ett teoretiskt forskningsområde men stort fokus ligger på praktisk tillämpning av forskningen: målet med din forskning är att Boliden i framtiden ska kunna använda forskningsresultaten praktiskt för behandling av gråberg. Detta innebär nära samarbete med dem som idag hanterar utvinningsavfall och AMD-problematik på Boliden.  Vid sidan av det vetenskapliga projektet kommer du att gå ett antal forskarutbildningskurser på LTU.

 

Du rapporterar till forskningschefen på Bolidens Miljöavdelning. Vi vill också att du ska känna dig som en i gänget på avdelningen och delta i gemensamma aktiviteter och projekt på Boliden även om din primära arbetsuppgift är dina doktorandstudier på LTU. En forskarutbildning är normalt fyra år heltid. Vi räknar med att du kommer delta i det gemensamma arbetet på Boliden utanför dina forskarstudier cirka 20 % av din arbetstid och att forskarutbildningen därför kan blir fem år.  

 

 

Utbildning och övriga kvalifikationer

• Sökande ska ha grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå enligt högskoleförordningen, till exempel avlagd civilingenjörsexamen eller magisterexamen i naturvetenskap eller teknik; företrädesvis inom geokemi, oorganisk kemi eller liknande.  

• Personliga egenskaper värderas högt: vi söker en professionell och driven person, resultatorienterad och med god känsla för planering, som samtidigt är en kreativ intraprenör med målet att se sin forskning använd i verkligheten.

• Arbetslivserfarenhet i allmänhet, och i synnerhet inom gruvbranschen, är meriterande.

• Körkort är en praktisk förutsättning, då våra anläggningar är utspridda.

• Kunskaper i svenska är meriterande och goda kunskaper i engelska är en förutsättning.

 

 

Placering

Den huvudsakliga placeringen är på LTU i Luleå – där gör du merparten av din forskning och går dina doktorandkurser. Dock räknar vi med att du regelbundet kommer vara i Boliden och vid Bolidens olika anläggningar, både för fältförsök och för att delta i gemensamma aktiviteter och projekt inom ramen för din forskning.

 

Anställningsform

Anställningen är en tillsvidareanställning på Boliden. Det innebär att när du är klar med din doktorandutbildning efter 4 till 5 år kommer du fortfarande vara fast anställd på Boliden med möjlighet att göra en karriär inom företaget inom miljöområdet eller med andra arbetsuppgifter.

 

Upplysningar

Ytterligare upplysningar kring tjänsten, vänligen kontakta Erik Ronne, forskningschef, tfn 0708 13 07 41, erik.ronne@boliden.com

 

Facklig information

Facklig information lämnas av Holger Rilinger (SACO), tfn 0910-70 57 59, Andreas Mårtensson (Unionen), tfn 0910-77 42 39, Peter Markström (Ledarna), tfn 0910-77 40 09.

   

Ansökan

Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare med tanke på kön, ålder, etnicitet etc. Du lämnar din ansökan med CV via vår hemsida www.boliden.com - Karriär - Lediga Jobb. Frågor angående din ansökan besvaras av senior talent acquisition partner Janne Lindmark tfn 070-629 02 73.

 

Sista ansökningsdatum

Sista ansökningsdag är 2022-01-31, urval sker löpande.

Tidigaste tillträdesdagen är 2:a mars 2022.

 

 

 

Ansök nu 

 

 

 

Sista ansökningsdag : 31 januari . Arbetsort : Boliden . Publicerat : 16 december

Kategorier : Naturvetenskap & Forskning Teknik & Ingenjör


Senaste jobben från Boliden

Alla jobb hos Boliden

Liknande jobb Industridoktorand