Wikan Personal

Erfaren projektadministratör

Om oss
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i rekryterings- & bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.

Vi söker nu en erfaren projektadministratör till BCA Entreprenad, avdelning Järnväg.

Företagsbeskrivning:

BCA Entreprenad AB genomför entreprenader inom Anläggning, Betong och Järnväg i Sverige samt i Danmark. BCA utför utförandeentreprenader och totalentreprenader med professionalitet, engagemang och resultatinriktning där vi gör allt för att hitta de bästa lösningarna.
BCA har 20 års erfarenhet av järnvägsarbeten detta gör att vi obehindrat kan arbeta i befintlig arbetsmiljö med såväl spårväxelbyten och slipersbyten som med signal-, kontaktlednings-, Tele- och lågspänningsarbeten. Järnvägsarbeten kräver noggrann logistik, hög teknisk kompetens och ett gediget säkerhetstänkande.
På anläggningsavdelningen utför vi såväl totalentreprenader som utförandeentreprenader och är duktiga på att planera, organisera, leda och genomföra projekt. Anläggningsavdelningen genomför de flesta typer av markarbeten såsom schaktarbeten, VA-arbeten, FV-arbeten, vägbyggnation, grundläggningar, platt- och stenarbeten samt bullerskyddsåtgärder.
På betongavdelningen utför vi konstruktioner såsom broar och tunnlar men också reparationer av alla typer av betongkonstruktioner.

Dina arbetsuppgifter
I befattningen som projektadministratör ingår att ta ägarskap för tilldelade områden av uppdrag, driva och leverera i enlighet med uppsatta mål, ingångna avtal, styrande lagar, föreskrifter och handlingar.
Projektadministratören rapporterar till projektchef. Samarbetar med produktionschefer och ledare för andra teknikgrenar.
Samarbetar och är kontaktyta med underleverantörer och samarbetspartners samt har kontinuelig kundkontakt och har myndighetskontakt.

Arbetsuppgifter:
- Resultatförbättring och kostnadseffektivisering
- Medverka och protokollföra interna och externa möten
- Uppföljning av utfall jämfört med uppsatta mål
- Upprätta underlag för prognoser och ekonomisk uppföljning, betalplaner och faktureringsunderlag
- Utföra avstämningar av tid och ekonomi
- Sammanställa redovisande dokument
- Administrativt stödja projekt med rutiner, dokumenthantering i interna och externa system
- Handläggning av ändringar, avvikelser, tillbud och olyckor
- Upprätta projektspecifika planer för tid, resurser, ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Ansvarsområder:
- Leda, stödja, samordna och styra delar i projekt
- Att företräda arbetsgivaren på ett proffesionellt, engagerat och resultatinriktat sätt

Befogenheter:
- Inköp enligt attestregler
- Korrigera brister i utförande och beteende gentemot lagar, föreskrifter, ingångna avtal, 

Andra förekommande arbetsuppgifter:
- Utvecklingsarbete i projektledningsprocesser och arbetsflöden
- Anbudsarbete
- Projektarbete, uppstart, genomförande och avslut

Din bakgrund
- Erfarenhet av administration
- Goda kunskaper i Office-paketet
- Kunskap att förstå innebörden i handlingar, FFU och kontrakt är meriterande
- Kunskaper inom lagar och krav inom arbetsmiljö är meriterande
- Kunskaper inom entreprenadjuridik är meriterande
- Kunskaper om branschspecifika regelverk är också meriterande
- Som person har du förmåga att skapa och utvecla goda relationer med medarbetare, kunder och samarbetspartners
- Du är resultatinriktad och affärsdriven
- Det är viktigt att du kan stå bakom företagets värderingar 
- Du har en stark vilja att förbättra och utveckla verksamheten

Arbetet börjar som en provanställning som förväntas övergå i en tillsvidareanställning på företaget.

Wikan Personal är ett auktoriserat och etablerat bemannings- och rekryteringsföretag. Med lokal förankring vill vi förse företag och organisationer med kompetent och välmotiverad personal, som tillfälligt eller permanent tillgodoser deras behov. Wikan har kontor på 7 orter i Sverige, omsätter ca 300 Msek och har omkring 700 anställda. Läs mer på www.wikan.se

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : 28 april . Arbetsort : Malmö

Kategorier : Kontor & Administration


Senaste jobben från Wikan Personal

Alla jobb hos Wikan Personal

Liknande jobb Erfaren projektadministratör