Von Feilitzen

Ytterligare en affärsorienterad bolagsjurist till Grant Thornton

Grant Thornton är ett tillväxtföretag inom revisions- och konsultbranschen. Vi hjälper dynamiska ägarledda företag att växa och utvecklas. Många medarbetare beskriver miljön hos oss som både positiv och dynamisk. Vi är över 1250 medarbetare på 24 kontor i Sverige och är ett medlemsföretag inom Grant Thornton International Ltd. Vi stödjer entreprenörer i de ekonomiska frågorna inom våra affärsområden revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning.

Vi är stolta över att Grant Thornton är Sveriges Bästa Arbetsgivare 2017. Detta enligt Universums undersökning, där medarbetare själva rankar sin arbetsgivare.

Ditt uppdrag

Vi behöver komplettera vår juristavdelning då en av medarbetarna ger sig ut i världen för andra uppgifter. Vi söker därför en affärsorienterad bolagsjurist för tillsvidareanställning vid placering på huvudkontoret i centrala Stockholm.

Som bolagsjurist bistår du organisationen med råd och stöd i juridiska frågeställningar, samt frågor om regelefterlevnad, i den löpande verksamheten. Dina huvudsakliga rättsområden är inom allmän avtals- och kontraktsrätt, associationsrätt, skadeståndsrätt, IT-rätt samt inom andra löpande frågor som berör vår verksamhet som revisionsbolag. Du agerar som intern rådgivare och bidrar till att sprida juridisk kunskap inom organisationen. Du fungerar även som juridiskt stöd i frågor angående bolagets affärsutveckling och vid utveckling av system och rutiner t.ex. inom bolagets Risk Management-funktion. Du kommer också att arbeta i vår kundantagandeprocess.

Du kommer att ingå i en grupp med andra bolagsjurister och rapportera till chefsjuristen men kommer att ansvara för egna uppdrag varför erfarenhet av självständigt och proaktivt arbete är viktigt. 

Kvalifikationer

Vi söker dig med juristexamen och 3-6 års erfarenhetfrån advokatbyrå, revisionsbyrå eller liknande verksamhet, alternativt som bolagsjurist. Du har en allmänjuridisk bakgrund med erfarenhet från att upprätta, granska avtal/avtalsutkast och delta i avtalsförhandlingar. Du tycker att det är roligt och utvecklande att komma i kontakt med frågor inom olika rättsområden, även när de uppstår oplanerat. Om du har erfarenhet av revisionsbranschen och/eller kunskaper inom det IT-rättsliga området är det meriterande. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift är ett krav.

Personliga egenskaper

För att lyckas i rollen krävs förmåga att arbeta självständigt och i nära samarbete med olika intressenter inom bolaget men även med externa parter som leverantörer. Du är konsultativ i din roll, proaktiv i ditt angreppssätt och vill bidra till affären. Som person är du strukturerad och noggrann med starkt eget driv och integritet. 

Vårt erbjudande

Vi erbjuder stimulerande och varierande arbetsuppgifter i en roll med fokus på den svenska marknaden och som även inkluderar kontakter med företag och organisationer både inom och utanför Norden.

Vår vision är att verka för ett välmående näringsliv i Sverige. Genom engagerade och framtidsorienterade diskussioner hjälper vi våra kunder att äga, styra och leda sina företag. Här får du i en platt och förändringsbenägen kultur samarbeta med samtliga våra kontor och affärsområden och på så vis forma din egen karriärutveckling.

Vi verkar i en omvärld med höga förväntningar och har därigenom ett ansvar gentemot både samhället och våra kunder. Det innebär bland annat att leverera tjänster grundade på hög kvalitet, professionalitet, integritet, konfidentialitet och ett gott omdöme, vilket naturligtvis även gäller för vår bolagsjuristavdelning. Vår verksamhet är väl reglerad och därmed är god riskhantering, regelefterlevnad, intern styrning och kontroll viktiga grundförutsättningar. Vi värnar om en kultur där varje medarbetare har ett ansvar att agera etiskt och följa gällande regelverk.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av CV, personligt brev, betyg från juristprogrammet samt andra relevanta betyg och intyg. I denna rekrytering samarbetar vi med von Feilitzen & Partners. Vi ser fram emot din ansökan och ditt CV så snart som möjligt, senast den 14 oktober 2018. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För mer information kring tjänsten kontakta Rosita von Feilitzen, 073-540 57 07.

Välkommen med din ansökan!

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : 14 november . Arbetsort : Stockholm

Kategorier : Juridik


Senaste jobben från Von Feilitzen

Alla jobb hos Von Feilitzen

Liknande jobb Ytterligare en affärsorienterad bolagsjurist till Grant Thornton