Von Feilitzen

Vattenfall söker bolagsjurist med miljö- och vattenrättslig inriktning

Just nu söker Vattenfall en bolagsjurist med miljö- och vattenrättslig inriktning

Vill du, tillsammans med oss, bygga vägen som ska ta oss framåt mot en fossilfri framtid? 

Energi är vårt bidrag till människors livskvalitet – varje dag. Med över 20 000 medarbetare erbjuder Vattenfall ett brett utbud av tjänster inom el och värme till miljoner kunder i norra och västra Europa. För våra kommande utmaningar behöver vi människor som helhjärtat engagerar sig för våra kunder och för en hållbar samhällsutveckling – människor som du.

Vattenfalls juridiska avdelning, som har medarbetare i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien, ansvarar för alla juridiska frågor i Vattenfall-koncernen, förutom arbets- och skatterätt. Avdelningen ger juridisk service till samtliga enheter inom koncernen, inklusive Vattenfalls styrelse, VD och koncernledning. Avdelningen har en central ställning och chefsjuristen ingår i koncernledningen och rapporterar direkt till VD. Vattenfalls nordiska del består av ett antal olika verksamheter inom produktion, distribution och försäljning av el, värme och olika energilösningar. Vi har kunder i Sverige, Danmark och Finland.

Behovet av miljö- och särskilt vattenrättslig kompetens växer inom Vattenfall. Vi söker därför nu en miljöjurist med vattenrättslig inriktning som ska stödja Vattenfalls verksamhet i Norden. Vattenkraften har en nyckelroll i Vattenfalls strävan att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Som miljö- och vattenkraftsjurist kommer du att spela en mycket viktig roll i detta arbete! 


Ansvarsområde och arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i ett team av jurister som arbetar med att ge bred juridisk service till Vattenfalls nordiska verksamhet. Vår support är mycket uppskattad och efterfrågan på miljö- och vattenrättslig kompetens ökar. Vi behöver därför nu förstärkning. 

Arbetet består i att ge support i miljö- och särskilt vattenrättsliga frågor. Inriktningen mot vattenrätt kommer innebära medverkan i det nationella arbetet med att ompröva den svenska vattenkraften. Här kommer du att företräda Vattenfall inför domstolar, myndigheter, branschorganisationer och Vattenkraftens miljöfond i samband med kommande tillståndsprövningar och samverkansprocesser. Du kommer att ha en central roll i Vattenfalls arbete med att följa och påverka utvecklingen av ny lagstiftning, vägledningar mm. som rör vattenkraften och, tillsammans med experter inom andra områden, vara med och utarbeta Vattenfalls långsiktiga strategi för omprövningar av tillstånd m.m. 

Till uppgifterna kan även höra att företräda Vattenfall inför domstolar och myndigheter i andra miljörättsliga ärenden. I arbetet ingår också att ge support i remiss- och lagstiftningssammanhang och att hålla interna utbildningar på miljörättens område. Tjänsten kan även medföra koordinering av externa jurister i miljörättsliga ärenden. Resor inom främst Sverige är en del av tjänsten. 


Kvalifikationer

• Svensk jur.kand. examen (eller motsvarande) och mycket goda teoretiska kunskaper
• Åtminstone 5-6 års erfarenhet av kvalificerat miljö- och vattenrättsligt arbete, från advokatbyrå, domstol eller motsvarande
• Du är van vid ombudsrollen i miljörättsliga tillståndsprocesser
• Du kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på både svenska och engelska.

Det är meriterande om du har erfarenhet av energibranschen och av att arbeta i en projektorganisation. Även erfarenhet av fastighetsrätt är meriterande. 


Personliga egenskaper

Vi söker en person med förmåga att använda de miljörättsliga kunskaperna i både tillståndsprocesser och affärssammanhang, som t.ex. att göra en miljörättslig riskanalys inför ett investeringsbeslut, ett förvärv eller i t.ex. utformningen av processuella strategier.

Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, affärsmässig, självgående och ha ett starkt driv. Du vill ta ansvar och har ett gott omdöme samt ha god samarbetsförmåga. Du är kontaktskapande såväl internt som externt och har ett stort engagemang i allt du gör. 

Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. 

Placeringsort Solna, vi sitter i ett trevligt kontorslandskap i Arenastaden. 


Övrigt

Det finns en stor efterfrågan på vår support och vi har höga ambitioner på kvalité och snabb service. Men vi är angelägna om att våra medarbetare har en rimlig balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder stor flexibilitet i utförandet av jobbet, t.ex. såvitt avser hemarbete och förläggning av semester. Utöver semester på 28 semesterdagar har varje medarbetare 63 timmars arbetsförkortning, som du själv disponerar över under året. 

I denna rekrytering samarbetar vi med von Feilitzen & Partners.


Välkommen med din ansökan och frågor till Rosita von Feilitzen, telefon 073-540 57 07. Skicka din ansökan snarast med CV, personligt brev, betyg och arbetsbetyg till www.vonfeilitzen.se. Intervjuer kommer att ske löpande. 

Fackliga representanter i Sverige: Michelle von Gyllenpalm (Akademikerna), Anders Bohlin (Unionen), Christer Gustafsson (Ledarna), Juha Siipilehto (SEKO). För att komma I kontakt med de fackliga representanterna; var vänlig och ring Vattenfalls växel 08 739 50 00. 

Vi ser fram emot din ansökan!


Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Vattenfalls mål 

Vi på vattenfall har bestämt oss för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. För att lyckas måste vi, som ett av Europas största energibolag, först bli helt fossilfria själva. Men det räcker inte. För att bidra till ett fossilfritt samhälle måste vi göra mer än att enbart fokusera på hållbar energiproduktion.

För vi är övertygade om att om vi ska göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation måste vi nämligen se på utmaningen ur ett bredare perspektiv än att enbart producera energi på ett hållbart sätt.

Följ med oss på vägen mot fossilfritt liv!Ansök nu
 

Ansök snarast . Arbetsort : Solna . Publicerat : 27 april

Kategorier : Juridik Miljö & Naturbruk


Senaste jobben från Von Feilitzen

Alla jobb hos Von Feilitzen

Liknande jobb Vattenfall söker bolagsjurist med miljö- och vattenrättslig inriktning