Växjö tingsrätt 1 st lediga jobb hos Växjö tingsrätt

Alla jobb hos Växjö tingsrätt

Visar annonser 1 till 1


1
Tillbaka till första sidan

Välkommen till Växjö tingsrätt

Motiverade och kunniga medarbetare är en viktig förutsättning för att domstolarna ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten. Personalen genomgår kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning och seminarier. Deltagande i nätverk och genomförande av praktik uppmuntras. Kompetensutvecklingsinsatserna omfattar alla personalkategorier.

Majoriteten av utbildningar, kurser och andra kompetenshöjande insatser skräddarsys och genomförs i Sveriges Domstolars egen regi. För de som väljer domarbanan ligger utbildningsplanen mer eller mindre fast. För övriga medarbetare genomförs löpande kompetenshöjande insatser som riktar sig till olika yrkeskategorier inom Sveriges Domstolar. Nya medarbetare som inte har en juridisk utbildning får en introduktionsutbildning där syftet är att man bland annat ska lära sig mer om Sveriges Domstolars uppgift, organisation och arbete.

I Sveriges Domstolars kompetensstrategi uttalas att varje medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan. Arbetet med att förverkliga denna stategi har påbörjats och fortgår.