Umeå kommun

Dataskyddsombud/jurist till Umeå kommunkoncern

Umeå kommunkoncern består av Umeå kommunföretag AB samt ett tjugotal kommunala bolag bl.a. Umeå Energi, Bostaden, Vakin och Upab. I maj 2018 träder Dataskyddsförordningen ikraft och vi söker en jurist som huvudsakligen arbetar som dataskyddsombud mot samtliga bolag inom koncernen, men som därutöver bistår koncernjuristen i dennes arbete.

Arbetsuppgifter

Din roll är att vara dataskyddsombud inom Umeå kommunkoncern, innebärande att du ska kontrollera att de kommunala bolagen behandlar personuppgifter på ett lagenligt sätt samt informera, utbilda och ge råd om dataskyddsförordningen och annan tillämplig lagstiftning till dessa bolag. Arbetet innebär att du ska ha ett tätt samarbete med respektive kommunbolags dataskyddskoordinatorer, stödja och ge råd till bolagen och dess anställda inom området samt bistå kommunbolagen att ta fram styrande dokument för ändamålet. Vidare ska du fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten Datainspektionen i frågor som rör behandling av personuppgifter.

I tjänsten ingår även att tillsammans med koncernjuristen bistå de kommunala bolagen med juridiskt biträde i olika, framför allt, affärsrättsliga frågor.

Sett över tiden beräknas uppgiften som dataskyddsombud att omfatta ca 50 % av arbetstiden och 50 % utgöra juridiskt arbete, men inledningsvis kommer dataskyddsfrågorna att uppta merparten av tjänsten.

Kvalifikationer

Du har juristexamen med god kunskap om de offentligrättsliga principerna och gärna inom personuppgiftslagen samt dataskyddsförordningen, men som vill utvecklas inom det civilrättsliga området. Det är meriterande med erfarenhet från en större myndighet eller annan större arbetsgivare inom offentlig sektor, gärna med erfarenhet från politiskt styrd organisation. Du har gärna intresse och erfarenhet av arbete med juridiska frågor kopplade till informatik och informationsteknologi eller informationssäkerhet.

Du arbetar och driver självständigt ditt ansvarsområde med ett konsultativt förhållningssätt där du har god förmåga att kommunicera och samarbeta med andra. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, där hög integritet, pedagogisk förmåga samt ett metodiskt och strukturerat arbetssätt är av stor betydelse.

Svenskt medborgarskap är ett villkor eftersom anställningen är placerad i säkerhetsklass. Det innebär att registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Anställningsform och organisatorisk placering

Anställningen är tillsvidare och heltid.

Du är anställd i Umeå kommunföretag AB med koncernjuristen som närmaste chef.

Ansökan och kontakt

I denna rekrytering samarbetar vi med Experis Sverige.
Om du har frågor om tjänsten kontakta gärna vår rekryteringskonsult Tom Jakobsen på mobil 070-270 27 67.
Du söker tjänsten genom att skicka in ditt CV och personliga brev via experis.se.
Sista ansökningsdag är den 30 maj.
Välkommen med din ansökan!

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : 30 maj . Arbetsort : Umeå

Kategorier : Data & IT Juridik


Senaste jobben från Umeå kommun

Alla jobb hos Umeå kommun

Liknande jobb Dataskyddsombud/jurist till Umeå kommunkoncern