Transportstyrelsen

Sektionschef utvärdering och omvärld

Vi får samhället att fungera för människor på väg, på räls, i luften och på sjön. Därför behöver vi den bästa kompetensen. Vårt uppdrag är viktigt och har betydelse i vardagen – både för privatpersoner och företag. Vi är en arbetsplats där våra olika kompetenser samarbetar för att utveckla vår verksamhet.

Hos oss tar vi ansvar, behandlar alla på ett bra sätt och har respekt för olikheter. Som medarbetare bidrar du till en hållbar framtid.

Ditt framtida arbete

Sektion utvärdering och omvärld har fokus på myndighetsgemensam verksamhetsutveckling. Sektionen ansvarar för att utveckla och förvalta myndighetens gemensamma ledningssystem och process för planering och uppföljning. Vidare ingår ledning och styrning av myndighetens strategiska  informationssäkerhetsarbete i ansvaret. I sektionens uppdrag ingår även att utveckla och förvalta myndighetens metodik och stöd för strategiskt utredningsarbete och utvärderingar, processer för regelutveckling, tillsyn och tillståndsprövning, omvärldsbevakning, marknadsövervakning samt att hantera myndighetsgemensamma remisser. Sektionen tillhandahåller även juridiskt stöd i trafikslagsövergripande frågor och i frågor som är av principiell juridisk betydelse för Transportstyrelsen.

Sektionen består av ca 15 medarbetare som finns placerade i Norrköping, Örebro och Borlänge. Det innebär att du kommer att vara chef på distans och att regelbundna resor ingår i arbetet. Sektion utvärdering och omvärld tillhör Enheten för utveckling, utvärdering och omvärld i Avdelningen för strategisk utveckling och förvaltning med totalt ca 75 medarbetare.

Dina framtida arbetsuppgifter

Som chef ansvarar du för verksamheten inom din sektion och du arbetar aktivt med personal-, budget- och arbetsmiljöfrågor. Du leder och skapar goda förutsättningar för medarbetarna i deras arbete och företräder arbetsgivaren. Som chef på Transportstyrelsen deltar du aktivt i ledningsgrupparbete där du ska bidra till att både den egna verksamheten och Transportstyrelsen utvecklas på ett positivt sätt inom ramen för vårt uppdrag med medborgare och näringsliv i fokus.

Du kommer att

 • ingå i enhetens ledningsgrupp och därigenom bidra till hela avdelningens och enhetens verksamhet
 • ha verksamhets-, personal- arbetsmiljö- och budgetansvar inom din sektion
 • planera för sektionens kompetensförsörjning, stötta medarbetarna i deras arbete och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete
 • verka för att alla medarbetare tydligt ser sina arbetsuppgifter och hur var och en bidrar till Transportstyrelsens verksamhet
 • planera, följa upp och utveckla de uppdrag och de arbetsuppgifter som sektionen har
 • samverka både internt med övriga avdelningar och externt med myndighetens övriga kontaktytor
 • ingå i och/eller ansvara för styrgrupper.

Du måste ha

 • en för verksamheten relevant akademisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt  
 • flerårig erfarenhet av att ha arbetat som chef med personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar
 • arbetslivserfarenhet av att ha arbetat med strategisk verksamhetsutveckling.

Det är meriterande om du också har

 • erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete
 • erfarenhet av att arbeta i en ledningsgrupp
 • erfarenhet av strategiskt utredningsarbete
 • erfarenhet av processutveckling och förvaltning

Vi vill att du

 • är förändringsinriktad och mål- och lösningsfokuserad
 • är drivande och har en helhetssyn
 • är strategisk, strukturerad och analytisk i ditt arbetssätt
 • är initiativrik och entusiasmerande
 • har god förmåga att fatta beslut
 • är lyhörd, har en god kommunikativ förmåga och vågar ta diskussion för verksamhetens bästa
 • har lätt för att ta kontakter, skapa och behålla goda relationer både inom Transportstyrelsen och utanför myndigheten
 • har god förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna
 • har öppet sinne, nyfikenhet och vilja att utveckla och utvecklas i takt med verksamhetens förändring
 • har ett utifrån- och in perspektiv.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Mer information

Anställningen är tillsvidare med ett tidsbegränsat chefsförordnande med placering i Norrköping. Vi tillämpar normalt provanställning.

Du är välkommen att kontakta enhetschef Mats Andersson på 076-721 12 00, mats.andersson@transportstyrelsen.se

Saco, Maria Inghamn och ST, Carola Rödin som nås via vår växel på 0771-503 503. 

Vi vill inte att annonsörer och bemanningsföretag kontaktar oss.

Vi är nyfikna på vem du är, vad du kan och vad du vill

Därför behöver vi din ansökan senast den 23 september 2018 märkt med referensnummer TSG 2018-3389. Du ansöker via vår webbplats och vi vill att du bifogar ditt CV och ett personligt brev. Vi gör första urvalet utifrån de frågor som du får svara på i vårt e-rekryteringssystem. Vi kan komma att använda urvalstest i vår urvalsprocess.

Välkommen att bli vår nya kollega!

 

 Ansök nu

 

Sista ansökningsdag : Om 18 timmar . Arbetsort : Norrköping

Kategorier : Chef & Ledning Juridik


Senaste jobben från Transportstyrelsen

Alla jobb hos Transportstyrelsen

Liknande jobb Sektionschef utvärdering och omvärld