Tillväxtanalys 1 st lediga jobb hos Tillväxtanalys

Alla jobb hos Tillväxtanalys

Visar annonser 1 till 1


1
Tillbaka till första sidan

Välkommen till Tillväxtanalys

Kunskap för Tillväxt

Tillväxtanalys är en analysmyndighet under Näringsdepartementet. På uppdrag av regeringen utvärderar och analyserar vi svensk tillväxtpolitik. 
Vi arbetar för att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag i alla delar av landet. Det gör vi genom att ge regeringen kvalificerade kunskapsunderlag och rekommendationer för att utveckla, ompröva och effektivisera statens arbete för hållbar tillväxt och näringslivsutveckling.
Sakkunniga medarbetare, unika databaser och utvecklade samarbeten på nationell och internationell nivå är viktiga tillgångar i vårt arbete. 
Myndighetens primära målgrupper är regeringen, riksdagen och andra myndigheter inom vårt kunskapsområde. I våra utvärderingar och analyser har vi en oberoende ställning. 
Vi är cirka 35 anställda och finns i Östersund (huvudkontor) och Stockholm.