SYSAV

Renhållningsmedarbetare (timanställd)

Sysav bidrar till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. 
Så lyder Sysavs vision. Vårt fokus på hållbarhet, miljö och innovation i samarbete med andra har gjort att företaget är internationellt erkänt inom hållbar avfallshantering, vilket vi är mycket stolta över. Moderbolaget Sysav hanterar och behandlar hushållsavfall från Sysavs ägarkommuner. Dotterbolaget Sysav Industri hanterar avfall från industrier och företag, erbjuder rådgivning och tar även emot och behandlar en mindre del utländskt avfall. Dotterbolaget Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling inom avfallshantering. Sysav ägs av de 14 sydligaste kommunerna i Skåne. Cirka 300 personer arbetar inom koncernen som omsätter cirka 900 miljoner kronor. 

Avdelning Farligt avfall & Logistik består av ett tjugotal medarbetare och arbetar med drift, underhåll och utveckling av anläggningar för behandling av farligt avfall. Avdelningen planerar logistik av samtliga vägtransporter av avfall samt utför kvalitetskontroller av in- och utgående avfallsflöden.

Arbetsuppgifter
Vi söker renhållningsmedarbetare (timanställning) till ett ansvarsfyllt arbete i ett dynamiskt arbetsteam i Kävlinge. I arbetet ingår insamling av avfallskärl från hushållsabonnenter och gemensamhetsabonnenter, samt insamling av rest- och matavfall, trädgårdsavfall samt grovavfall. Därutöver ingår reparationer, utsättning/hemtagning av kärl samt övrigt förekommande arbetsuppgifter inom driften. Arbetet utförs med ändamålsenliga sopbilar varför C-körkort erfordras samt vana av fordonsskötsel.

Kvalifikationer
Du skall ha B+C-körkort och ett godkänt Ykb och digitalt färdskrivarkort. Har du tidigare erfarenheter från renhållningsarbete och har en god lokalkännedom så är detta meriterande.

Som person bör du vara i god fysisk form då arbetet är fysiskt krävande. vara flexibel och utåtriktad med stor servicekänsla.

Personliga egenskaper
Arbetet är självständigt och du förväntas ha en hög grad av ansvarskänsla. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, att du har en hög teamkänsla, servicemedvetenhet, är flexibel och har ett vänligt kundbemötande. Att du är noggrann, engagerad och kan ta egna initiativ.

Sysavs värdegrund " Vi gör det tillsammans med ansvar och engagemang" är ett tydligt riktmärke för personligheten hos den person vi söker.

Arbetstid/varaktighet
Intermittent visstidsanställning (timanställning) för att täcka upp vid ordinarie medarbetares frånvaro när behov uppstår. Heltid/dagtid.

Tillträdesdag
Snarast efter överenskommelse.

Placeringsort
Driftenhet Kävlinge

Kontaktperson
Frågor besvaras av driftchef Mikael Johansson, 040-635 26 84, e-post: Mikael.l.Johansson@sysav.se

Övrigt
Berörda fackliga organisationer nås via Sysavs växel tfn 040-635 18 00.

Ansökan
Du är välkommen med din ansökan till Sysav Personal, Box 503 44, 202 13 Malmö, eller via nedanstående ansökningsformulär senast den 2018-03-19. Dock så snart som möjligt då vi gör löpande urval.

På Sysav strävar vi efter en mångfald som innefattar en bredd av olika kunskaper, förutsättningar, erfarenheter, identiteter och bakgrunder.

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : I morgon . Arbetsort : Kävlinge


Senaste jobben från SYSAV

Alla jobb hos SYSAV

Liknande jobb Renhållningsmedarbetare (timanställd)