SYSAV

Processoperatör till Matavfallsanläggningar

Sysav bidrar till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. 


Så lyder Sysavs vision. Vårt fokus på hållbarhet, miljö och innovation i samarbete med andra har gjort att företaget är internationellt erkänt inom hållbar avfallshantering, vilket vi är mycket stolta över. Moderbolaget Sysav hanterar och behandlar hushållsavfall från Sysavs ägarkommuner.

 

Dotterbolaget Sysav Industri hanterar avfall från industrier och företag, erbjuder rådgivning och tar även emot och behandlar en mindre del utländskt avfall. Dotterbolaget Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling inom avfallshantering. Sysav ägs av de 14 sydligaste kommunerna i Skåne. Cirka 300 personer arbetar inom koncernen som omsätter cirka 900 miljoner kronor. 

Avdelning Energi & Matavfallsanläggningar svarar för behandling av brännbart avfall och utsorterat matavfall.


Energianläggningar ansvarar för behandling av brännbart avfall i Sysavs avfallskraftvärmeverk. Kraft- och värmeverket producerar fjärrvärme till 60% av hushållen i kommunerna Malmö och Burlöv, samt el till det allmänna nätet.

 

Genom att energiåtervinna och producera värme och el med hjälp av brännbart avfall minskar Sysav användandet av fossila bränslen samtidigt som företaget bidrar till en hållbar avfallshantering. 

Matavfallsanläggningar ansvarar för behandling av utsorterat matavfall i en förbehandlingsanläggning bestående av fyra linjer. Matavfallsanläggningar producerar en slurry som levereras till externa biogasanläggningar som genom biologisk behandling producerar biogas och biogödsel. Biogasen används som bränsle till fordon och biogödsel används till att gödsla jordbruksmark. Genom att utvinna biogas och biogödsel från matavfall skapas ett kretslopp mellan stad och land, Sysavs bidrag till en hållbar avfallshantering.

 

Som processoperatör ingår du i ett arbetsteam om fem medarbetare som ansvarar för den dagliga driften av matavfallsanläggningen.

 

 

Arbetsuppgifter
- Svara för den dagliga driften av anläggningen
- Processövervakning
- Mottagnings- och kvalitetskontroll
- Driftoptimering i förekommande fall
- Kontroll, felsökning och åtgärdshantering vid driftstörning
- Förekommande underhåll och städning av anläggningen
- Traverskörning


Kvalifikationer/Personliga egenskaper
Du bör gilla utmaningar, vara ordningsam och ha lätt för att samarbeta och vara flexibel inför förändringar.


Handlingskraft, idérikedom, kreativitet och ett positivt synsätt är viktiga egenskaper.


Det är en fördel om du har travers och truckförarutbildning dock inget krav.
Det är även en fördel om du har kunskap och erfarenhet från verksamhetsområdet matavfall.

 

 

Arbetstid/varaktighet
Heltid/dagtid, tillsvidare. Vi tillämpar provanställning.

 

 

Placeringsort
Malmö

 

 

Kontaktperson
Frågor om tjänsten besvaras av Catarina Jönsson, driftchef, tfn 040-635 20 81.

 

 

Övrigt
Berörda fackliga organisationer nås via Sysavs växel tfn 040-635 18 00.


Ansökan
Du är välkommen med din ansökan till Sysav Personal, Box 503 44, 202 13 Malmö eller via nedanstående ansökningsformulär senast 2018-06-30.

 

På Sysav strävar vi efter en mångfald som innefattar en bredd av olika kunskaper, förutsättningar, erfarenheter, identiteter och bakgrunder.

 

 

 Ansök nu

 

Sista ansökningsdag : 30 juni . Arbetsort : Malmö

Kategorier : Bygg & Anläggning Tillverkning & Produktion Transport & Logistik


Senaste jobben från SYSAV

Alla jobb hos SYSAV

Liknande jobb Processoperatör till Matavfallsanläggningar