SYSAV

Avfallskontrollant/ÅVC arbetare

Sysav bidrar till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. 
Så lyder Sysavs vision. Vårt fokus på hållbarhet, miljö och innovation i samarbete med andra har gjort att företaget är internationellt erkänt inom hållbar avfallshantering, vilket vi är mycket stolta över. Moderbolaget Sysav hanterar och behandlar hushållsavfall från Sysavs ägarkommuner. Dotterbolaget Sysav Industri hanterar avfall från industrier och företag, erbjuder rådgivning och tar även emot och behandlar en mindre del utländskt avfall. Dotterbolaget Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling inom avfallshantering. Sysav ägs av de 14 sydligaste kommunerna i Skåne. Cirka 300 personer arbetar inom koncernen som omsätter cirka 900 miljoner kronor. 

Avdelning Farligt avfall & Logistik består av ett fyrtiotal medarbetare och arbetar med drift, underhåll och utveckling av anläggningar för behandling av farligt avfall. Avdelningen planerar logistik av samtliga vägtransporter av avfall samt utför kvalitetskontroller av in- och utgående avfallsflöden. Driftenhet Kävlinge ansvarar för insamling av hushållsavfall i kommunen.

Arbetsuppgifter
Arbetet är ett vikariat som avfallskontrollant samt ÅVC-arbetare och är ett omväxlande arbete mellan i huvudsak följande två arbetsplatser på anläggningen på Spillepeng i Malmö:

Avfallskontrollant
• Bedöma och klassificera avfallet enligt anvisningar

• Utföra kontroller av tillfört avfall till anläggningen

  • Arbeta i Sysavs vågprogram ScanX
  • Administrativa sysslor som avvikelser och statistik
  • Medverka och redovisa mottagning av destruktioner/udda avfall
  • Vara en hjälp till Sysavs kunder under deras besök på Sysav

Företags ÅVC
• Informera företagskunder i sorteringsfrågor
• Drift, skötsel och renhållning av återvinningscentralen
• Kontaktperson gentemot entreprenörer
• Administrativa sysslor som statistik och beställningar

Kvalifikationer
Du ska ha lämplig gymnasieutbildning eller motsvarande kompetens.  Du bör ha erfarenhet från servicesektorn eller motsvarande.
Körkort och goda datorkunskaper är ett krav.

Personliga egenskaper
Du har förmåga att både samarbeta i grupp och att ta ett individuellt ansvar.
Personliga egenskaper vi efterfrågar är bland annat ordningssinne, pedagogisk läggning samt förmåga att behålla lugn i stressiga situationer.
Arbetet innebär kontakter såväl internt som externt, därför värdesätts personliga egenskaper som samarbetsförmåga och flexibilitet.

Arbetstid/varaktighet
Vikariat 100%, fr o m 2018-12-03 t o m 2019-03-01. Eventuell utbildning påbörjas en till två veckor innan vikariatets start. Vi ser gärna att du inte önskar att ta ledigt under dina schemalagda dagar i ditt vikariat. Schemalagd arbetstid förläggs till vardagar (ej röda dagar).

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : 14 oktober . Arbetsort : Malmö


Senaste jobben från SYSAV

Alla jobb hos SYSAV

Liknande jobb Avfallskontrollant/ÅVC arbetare