SYSAV

Avdelningschef Energi- & Matavfallsanläggningar

Om Sysav
Sysav bidrar till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer. Så lyder Sysavs vision. Vårt fokus på hållbarhet, miljö och innovation i samarbete med andra har gjort att företaget är internationellt erkänt inom hållbar avfallshantering, vilket vi är mycket stolta över. Moderbolaget Sysav hanterar och behandlar hushållsavfall från Sysavs ägarkommuner. Dotterbolaget Sysav Industri hanterar avfall från industrier och företag, erbjuder rådgivning och tar även emot och behandlar en mindre del utländskt avfall. Dotterbolaget Sysav Utveckling AB arbetar med forskning och utveckling inom avfallshantering. Sysav ägs av de 14 sydligaste kommunerna i Skåne. Cirka 300 personer arbetar inom koncernen som omsätter cirka 900 miljoner kronor.

 

Se: www.sysav.se

 

 

Om avdelningen
Avdelning Energi- och Matavfallsanläggningar svarar för behandling av brännbart avfall och utsorterat matavfall. Energianläggningar ansvarar för behandling av brännbart avfall i Sysavs avfallskraftvärmeverk som består av två hetvattenpannor (fjärrvärme) och två ångpannor (både fjärrvärme och el) som tillsammans producerar ca 60 % av Malmö och Burlövs fjärrvärmebehov, samt el till det allmänna nätet.

 

Matavfallsanläggningar ansvarar för behandling av utsorterat matavfall i en förbehandlingsanläggning bestående av fyra linjer. Matavfallsanläggningar producerar en slurry som levereras till externa biogasanläggningar som genom biologisk behandling producerar biogas och biogödsel.

 

 

Om verksamheten
Avdelning Energi- och Matavfallsanläggningar representerar Sysavs operativa verksamhet tillsammans med avdelningarna för Återvinningsanläggningar, Farligt avfall & Logistik samt Underhåll & Projekt.

 

Organisatoriskt består avdelningen av två enheter. En driftsenhet energi, med kontrollrumspersonal (bestående av fem skiftesgrupper som går 3-skift) samt en grupp med dagtidsarbetande processteknik/processingenjörer och en grupp inom en enhet för specialavfall. Driftsenhet matavfall driver en processanläggning för upparbetning/hantering av matavfall. Direkt underställt avdelningschef finns det även en stabsgrupp för administration, uppföljning och analys, utveckling och driftsoptimering. Avdelningen arbetar väldigt nära avdelningen för Underhåll & Projekt som ansvarar för allt avhjälpande och förebyggande underhåll för samtliga anläggningar inom Sysav samt planerar och genomför återkommande revisioner, gör förstudier och driver teknikrelaterade anläggningsprojekt/investeringar.  

 

 

Arbetsuppgifter
Rollen som avdelningschef ger dig stora möjligheter att påverka hur Sysav fortsatt väljer att utvecklas inom sin produktion och driftsplanering, verksamhetsutveckling, styrning och utförande. På de olika enheterna inom avdelningen finns det många kunniga och erfarna medarbetare och chefer. Hela avdelningen består av ca femtio medarbetare. Rollen medför ett övergripande budgetansvar. Du ingår i Sysavs operativa ledningsgrupp och rapporterar direkt till COO.

 

 

I ditt uppdrag kommer du att ansvara för: 

 

  • Att leda, organisera samt säkerställa att avdelningens verksamhet bedrivs på bästa möjliga sätt med hänsyn till chefer och medarbetares kunskap, arbetssätt och utvecklingsbehov
  • Att övergripande leda avdelningen, i linje med Sysavs strategiska mål och i enlighet med gällande tillstånd och myndighetskrav
  • Att rätt rutiner används och att arbetet sker på ett säkert sätt (rollen medför arbetsmiljöansvar)
  • Att driften av avdelningen och dess olika anläggningar ger bästa möjliga tillgänglighet, både på kort och lång sikt
  • Att säkerställa / upphandla material och tjänster för avdelningens behov (tillsammans med avdelning Ekonomi & Inköp)

 

 

Ditt ansvar är att äga, förvalta samt utveckla avdelningens arbete genom att aktivt arbeta med målstyrning, ledarskap, ständiga förbättringar och kostnadskontroll. Ditt arbete utförs i ett nära samarbete med övriga avdelningschefer och du är placerad på Sysavs huvudkontor, i Malmö.

 

 

Kompetens/Egenskaper
Vi tror att du har en eftergymnasial utbildning, högskoleingenjör eller motsvarande, och att du har en flerårig yrkesbakgrund som chef inom liknande verksamhet. Du får gärna komma ifrån avfallsbranschen, men det är inget krav. Vi utgår ifrån att du har en bakgrund inom anläggningsdrift och är van vid att styra och utveckla en teknikintensiv verksamhet. (t.ex.: energiproduktion, processindustri, anläggningsdrift) Det är viktigt för oss att du har ett bevisat gott ledarskap och en tidigare erfarenhet av att driva och utveckla en verksamhet, i ett nära samarbete med dina medarbetare. Vi förutsätter att du har körkort och att du behärskar svenska och engelska, i tal och skrift. 

 

Som person har du ett genuint intresse för dina medarbetare, ledarskap, planering och teknik. Ser möjligheter och utmaningar som något positivt och är öppen, prestigelös. Du är tydlig, positiv och skapar ett engagemang som får andra att ta ansvar för sina mål och uppgifter. Din helhetssyn och din förmåga att analysera – välja väg och kommunicera dina beslut - är något du vet att andra ser som en av dina starkaste sidor. Naturligtvis är du en utmärkt kommunikatör, såväl skriftligt som muntligt.

 

På Sysav strävar vi efter en mångfald som innefattar en bredd av olika kunskaper, förutsättningar, erfarenheter, identiteter och bakgrunder.

Berörda fackliga organisationer nås via Sysavs växel tfn 040-635 18 00.

 

 

Välkommen med din ansökan!

I denna rekrytering samarbetar vi med PAf Rekrytering. Du söker tjänsten genom att registrera ditt CV och personliga brev på deras hemsida. Efter fullgjord registrering finns du i deras databas och kan bli kontaktad i deras kommande rekryteringar. Urval och intervjuer sker fortlöpande.

 

Sista ansökningsdag: 2018-08-27

 

 

För närmare information om tjänsten är du välkommen att kontakta PAf Rekrytering: 
Björn P Larsson på: 072-572 36 70 eller via: 
bjorn.larsson@pafrekrytering.se

 

 

 

 

 

 Ansök nu

 

 

 

 

Sista ansökningsdag : 27 augusti . Arbetsort : Malmö

Kategorier : Chef & Ledning


Senaste jobben från SYSAV

Alla jobb hos SYSAV

Liknande jobb Avdelningschef Energi- & Matavfallsanläggningar