Swedavia 1 st lediga jobb hos Swedavia

Alla jobb hos Swedavia

Visar annonser 1 till 1


1
Tillbaka till första sidan

Välkommen till Swedavia

Om Swedavia

Swedavia äger, driver och utvecklar ett nätverk av tio svenska flygplatser. Under 2014 reste totalt 35,7 miljoner passagerare till och från Swedavias flygplatser – Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport har flest passagerare. Bolaget som är helägt av svenska staten bildades 2010 genom att flygplatsverksamheten som tidigare tillhört Luftfartsverket, LFV, bolagiserades.

Swedavia agerar på en konkurrensutsatt och internationell marknad. Bolagets roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten – inom Sverige, i Europa och i övriga världen. Våra kunder är resenärer, flygbolag och de hyres-gäster som hyr affärs-, kontors- eller hotell­ytor i Swedavias fastigheter. I arbetet med att attrahera flyg­bolagssatsningar konkurrerar Swedavia med andra flygplatser.

  • Säkerhet, kundfokus och hållbar utveckling är utgångs­punkten för allt Swedavia gör, både i den egna verksamheten och i samhället i stort.
  • Verksamheten drivs affärs­mässigt och bolaget ska genom utveckling, planering och operativ effektivitet bygga en långsiktigt hållbar affär.
  • Nöjda medarbetare och en god arbetsmiljö är avgörande för Swedavias verksamhet.
  • Bolaget ska samtidigt kontinuerligt minska sitt eget miljöavtryck och bidra till en minskning av hela flygbranschens miljöpåverkan. Samtliga Swedavias flygplatser är klimatcertifierade enligt den högsta nivån i Airport Carbon Accreditation, ACA.