Sveriges Domstolar, Domstolsverket 1 st lediga jobb hos Sveriges Domstolar, Domstolsverket

Alla jobb hos Sveriges Domstolar, Domstolsverket

Visar annonser 1 till 1


1
Tillbaka till första sidan

Välkommen till Sveriges Domstolar, Domstolsverket

Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. Domstolarnas uppgift är att handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt.

Sveriges Domstolar är samlingsnamnet för domstolarnas verksamhet. Sveriges Domstolar omfattar de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten och Domstolsverket.

Snabbguide över Sveriges Domstolar

Vad kan domstolen hjälpa till med?

Domstolen kan ge allmänna upplysningar av mer formell art. Till exempel kan vi tala om hur du ska fylla i en stämningsansökan och allmänt beskriva hur en rättegång går till.

Domstolen lämnar uppgifter om mål och ärenden om en begäran är så specificerad att vi enkelt kan hitta uppgiften. Om det krävs särskild efterforskning måste den som vill ha en uppgift som regel själv leta i arkiven.

Vad domstolen inte gör

Domstolen ger inte juridisk rådgivning. Vänd dig till en advokatbyrå om du till exempel vill ha råd om hur en process ska läggas upp rent juridiskt.

Eftersom det är viktigt att domstolen är objektiv och opartisk lämnar vi inte besked om hur en rättsregel bör tillämpas i ett enskilt fall.