Sieps 1 st lediga jobb hos Sieps

Alla jobb hos Sieps

Visar annonser 1 till 1


1
Tillbaka till första sidan

Välkommen till Sieps

Sieps uppdrag är att på ett självständigt och allsidigt sätt belysa aktuella europapolitiska frågor. I detta syfte gör Sieps sina analyser, underlag och seminarier tillgängliga för regeringen och övriga aktörer i den politiska beslutsprocessen i Sverige och i EU.

Sieps strävar efter att fungera som en länk mellan den akademiska världen och beslutsfattare på olika nivåer.

Forskningsresultat och analyser publiceras i Sieps egen rapportserie och sedan hösten 2007 ger Sieps ut serien Europapolitisk analys för kortfattade studier av aktuella frågeställningar. Sedan Sieps inrättades har verksamheten inriktats på att främja och bedriva forskning inom ramen för sex forskningsområden:

EU:s politiska och konstitutionella system

Medlemsstaterna och europeisk integration

Ekonomisk politik i Europa

EU:s inre marknad – den fria rörlighetens utmaningar

EU:s klimat- och energipolitik

EU:s externa relationer


Sieps är en enrådighetsmyndighet och ledamöterna i institutets insynsråd är utnämnda av regeringen. Sieps verksamhet startades 2002.