Region Gotland 1 st lediga jobb hos Region Gotland

Alla jobb hos Region Gotland

Visar annonser 1 till 1


1
Tillbaka till första sidan

Välkommen till Region Gotland

Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på med ett rikt kulturliv, unik natur och en arbetsmarknad som präglas av entreprenörsanda. Idag är vi 57 000 innevånare och vår förhoppning är att vi i framtiden är ännu fler som valt att leva här. På Gotland ansvarar Region Gotland för kommun- och landstingsuppgifter och har även det regionala utvecklingsansvaret. Inom Region Gotland arbetar ungefär 6000 engagerade medarbetare inom ca 240 olika yrken med att ge service, vård, omsorg, utbildning och mycket mer till våra innevånare. Arbetet inom Region Gotland baseras på vår värdegrund som är förtroende, omtanke och delaktighet.

Ledningskontoret ska, på uppdrag av regiondirektören, stödja regionstyrelsen när det gäller att leda och utveckla Region Gotland. Vi arbetar med att bereda ärenden och med att strategiska planera, stödja genomförande, följa upp och analysera Region Gotlands verksamhet och regionala utveckling. Nu söker vi en strateg med inriktning arbetsmarknad och kompetensförsörjning.