Region Gävleborg 1 st lediga jobb hos Region Gävleborg

Alla jobb hos Region Gävleborg

Visar annonser 1 till 1


1
Tillbaka till första sidan

Välkommen till Region Gävleborg

Region Gävleborg har det statliga uppdraget att samordna det regionala utvecklingsarbetet. Målet för den regionala utvecklingspolitiken är väl fungerande och hållbara arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet.

Utgångspunkten är den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Gävleborgs regionala utvecklingsstrategi heter Nya möjligheter och gäller för åren 2013-2020