PwC 1 st lediga jobb hos PwC

Alla jobb hos PwC

Visar annonser 1 till 1


1
Tillbaka till första sidan

Välkommen till PwC

PwC i Sverige och världen

PwC Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning. Vi har cirka 50 000 kunder som består av globala företag, stora företag och organisationer, små och medelstora företag och offentlig sektor. Vi har 100 kontor i landet och 3 600 medarbetare.

Global expertis

PwC Sverige ingår i det globala PwC-nätverket som finns i 157 länder och har cirka 208 000 medarbetare. Som medlem i PwC-nätverket har vi tillgång till resurser, metoder, kunskap och expertis inom hela det internationella nätverket. Det är kombinationen av global expertis och lokal närhet som gör oss framgångsrika.

Vår vision

Vår bransch har en nyckelroll i näringslivet där vi som rådgivare och revisorer ska bidra till att bygga förtroende för näringsliv och samhälle. Det är också det som är utgångspunkten för vår vision: Att bidra till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende.

Gemensamma värderingar

Inom PwC-nätverket har vi en gemensam uppförandekod, Code of Conduct, som är gemensam för alla medarbetare. Koden innehåller affärsetiska principer och betonar vikten av att våra medarbetare alltid bär med sig ett gott förhållningssätt i frågor som rör till exempel mänskliga rättigheter, social rättvisa och miljömässig hänsyn. Den bygger på våra kärnvärden Teamwork, Leadership och Excellence.

  • Teamwork
    Vi kommer fram till de bästa lösningarna i samarbete med kollegor och kunder – ett samarbete som är förutsättningen för att vi ska kunna leverera rätt kompetens och rätt lösning utifrån kundens specifika behov.
  • Leadership
    Vi leder varje uppdrag genom nytänkande, ansvarstagande och handlingskraft.
 
  • Excellence
    PwC:s kunder har rätt att alltid förvänta sig hög kvalitet i det vi levererar, men vår målsättning är högre än så. Vi strävar alltid efter att åstadkomma något utöver det kunderna förväntar sig.