Polisen

Chef till sektionen förvaltningsrätt Nord vid rättsavdelningen.

Beskrivning av arbetsplatsen

Rättsavdelningen är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. Avdelningen består av en enhet för rättslig styrning och stöd, en enhet för informationsförvaltning, en enhet för förvaltningsrätt, sju regionalt placerade rättsenheter samt ett kansli.

Rättsenhet Nord är en av de sju regionalt placerade rättsenheterna och har drygt 70 anställda. Vid enheten finns en grupp inom respektive verksamhetsområde rättstillämpning och informationsförvaltning samt en sektion med fyra grupper inom förvaltningsrättens område.

Vi söker nu dig som vill arbeta som chef för sektionen förvaltningsrätt Nord och som brinner för ledarskap, juridik och kvalificerad ärendehandläggning samt vill vara delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag inom Sveriges största myndighet.

Verksamhetsuppdraget
Sektionen för förvaltningsrätt har drygt 45 anställda och är indelad i fyra grupper. Sektionens uppgifter är att handlägga förvaltningsrättsärenden som rättsavdelningen har funktionsansvar för enligt polismyndighetens arbetsordning, huvudsakligen handläggning av vapen-, tillstånds-, parkerings-, ordningsvakts- och djurärenden. Chefen för sektionen samordnar och följer upp arbetet i de fyra förvaltningsrättsgrupperna och ansvarar för verksamhetsområdets uppgifter. Chefen på indirekt ledarskapsnivå förmedlar övergripande, strategiska direktiv och intentioner till chefer som verkar i det direkta ledarskapet. Konkret innebär detta att omsätta strategier till praktisk handling genom att strategierna förstås, tolkas och anpassas till den egna verksamheten.

Det geografiska ansvarsområdet för sektionen omfattar de fyra nordligaste länen. Du kommer vara placerad i Umeå eller annan ort enligt överenskommelse och du kommer att resa för att träffa en del av dina medarbetare och samverkanspartners. 

Arbetsuppgifter

Som chef för sektionen förvaltningsrätt Nord ska du 
- tillsammans med ledningsgruppen ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i ledningsgrupp
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du
- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa. 
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

har du 
- ett par års aktuell erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer
- akademisk examen inom juridik
- ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
- erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
- ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
- erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde
- körkort B

Det är meriterande om du genomgått någon av polisens chefsprogram eller gått en motsvarande utbildning.

besitter du
- förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
- förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter 
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Läs hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Mer information om uppdraget lämnas av Monica Rickardsson, rättschef, tfn 010-568 26 12

Information om rekryteringsprocessen lämnas av chefsrekrytering@polisen.se

Facklig företrädare

Fackliga företrädare för SACO-S, Kent Svärd tfn 010-56 34 211; Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-563 87 10; Fackförbundet ST, Johan Gertz, tfn 010-567 70 92; SEKO Polisen, Karna Tillheden tfn 010-561 66 27

Övrig information

Anställning
- Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
- Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placeringsort Umeå eller annan ort enligt överenskommelse
- Resor förekommer i anställningen

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan
Genom din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A041.682/2018 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 23 februari 2018!

 

Sista ansökningsdag : I morgon . Arbetsort : Stockholm

Kategorier : Chef & Ledning Juridik


Senaste jobben från Polisen

Alla jobb hos Polisen

Liknande jobb Chef till sektionen förvaltningsrätt Nord vid rättsavdelningen.