Östersunds kommun

Samordnare/Koordinator

1 visstidsanställning (heltid) i högst två år. Tillträde omgående.

 

Socialförvaltningen består av fyra olika verksamhetsområden; Öppenvård, Barn ungdom vuxen, Försörjningsstöd och Område integration.

 

Område integration består av två enheter: Integrationsservice som ansvarar för mottagandet av vuxna och familjer, samt Ung integration som ansvarar för mottagande av ensamkommande asylsökande barn/ungdomar mellan 13 och 21 år. Verksamheten består av hem för vård eller boende, samt en stödboendeverksamhet. Ung integration arbetar salutogent med ungdomarnas omvårdnad och integration i det svenska samhället.

 

Området har beviljats projektmedel via Samordningsförbundet för att kunna anställa en koordinator i ett hälsoprojekt tillsammans med Jämtlands gymnasieförbund. Övriga tilltänkta samarbetsparter är Grundskolan, Asylhälsan (Region Jämtland/Härjedalen) samt Navigatorcentrum.

 

Syfte och mål med projektet är:

· Övergripande mål är att i samverkan bygga upp en strategi kring att öka hälsan hos de unga nyanlända.

· Att öka ungdomarnas skolnärvaro och motivation för att de på sikt fullföljer gymnasiets nationella program.

 

Arbetsuppgifter
* Kartlägga behovet hos de nyanlända unga vuxna som är på väg från grundskolan till gymnasiet, går i gymnasiet eller är på väg att hoppa av gymnasiet
* Samordna och sammankalla samarbetsparter i projektet
* Samordna insatser och skapa hälsogrupper tillsammans med samarbetsparterna i elevernas skolmiljö.
* Utveckla och implementera metoder anpassade efter de nyanlända elevernas behov och skolans resurser
* Redovisa och följa upp projektet tillsammans med Samordningsförbundet
* Utveckla och implementera metoder anpassade efter de nyanlända elevernas behov och skolans resurser.

 

Kvalifikationer
Högskoleexamen som arbetsgivaren finner lämplig, som exempelvis socionom eller beteendevetare. Du skall ha erfarenhet av att leda projekt och att starta och implementera processer. Du skall ha erfarenhet av och känna dig bekväm i att arbeta självständigt. Du skall även ha erfarenhet av att möta nyanlända unga. Du skall ha erfarenhet av samtalsmetodik, så väl individuellt som på gruppnivå. Du bör ha erfarenhet av att arbeta med elevhälsoarbete inom skolan, eller annan likvärdig merit.

Då vi arbetar med löpande urval kan vi komma att intervjua före sista ansökningsdag.

 

Bifoga CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Uppvisande av detta blir aktuellt vid eventuell intervju.

 

Kontaktpersoner

Lena Hellberg biträdande områdeschef 063-14 34 33

 

Inför rekryteringsarbetet har Östersunds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare.

 

Sista ansökningsdag

2017-12-27


Ansök nu

Sista ansökningsdag : 27 december . Arbetsort : Östersund . Publicerat : 7 december


Senaste jobben från Östersunds kommun

Alla jobb hos Östersunds kommun

Liknande jobb Samordnare/Koordinator