NCC

Master’s Thesis - Smart design and production planning of floors in high-rise buildings

NCC ger dig som student möjlighet att göra ditt ex-jobb tillsammans med oss. Förutom att skriva om ett intressant ämne är ex-jobbet ett bra tillfälle att lära känna vår organisation, få värdefull erfarenhet och knyta kontakter för framtiden. Dessutom lär vi känna dig och du får visa vad du kan!

Background
NCC performs humidity measurements on casted concrete in order to predict the placement of flooring. These measurements generate a multitude of data. This data, together with external data, can be valuable for the design and the production process.

Purpose

The purpose is to identify the data available and the data needed in order to make valuable decision for NCC in the design and production of in-situ casted concrete in buildings.

Aim
The aim is to identify the Data-Information-Knowledge-Wisdom (DIKW) ladder for design and production of in-situ casted concrete in buildings and propose a development plan for making a valuable and effective process

Implementation
The implementation of this study will incorporate a knowledge search of the assessment process of humidity of in-situ casted concrete. This knowledge basis will be used for digitalizing the process making use and reuse of data generated in the design and assessment processes.

Credits (poäng):
 Master’s Thesis 30 hp
Location: 
Stockholm
Unit: 
NCC AB / Engineering & Sustainability
Supervisor:
 Fredric Gränne, Mikael Kläth, Nilla Olsson, NCC Engineering & Sustainability
Contact: Fredric Gränne NCC Engineering & Sustainability, fredrik.granne@ncc.se
Deadline for application: 
2019-11-25
Time-frame:
 Spring term 2020

Welcome with your application! 


Ansök nu

 

Sista ansökningsdag : 25 november . Arbetsort : Stockholm . Publicerat : 29 oktober

Kategorier : Bygg & Anläggning Teknik & Ingenjör


Senaste jobben från NCC

Alla jobb hos NCC

Liknande jobb Master’s Thesis - Smart design and production planning of floors in high-rise buildings