NCC

Master thesis - Effektbehov för framtidens elektrifierade byggarbetsplatser

Bakgrund

Trenden i samhället går mot en ökad elektrifiering men redan idag har vi på vissa platser effektbrist. Elektrifieringstrenden ser vi också i byggsektorn även om vi än så länge främst ser tester av enstaka elektrifierade fordon. Men vad händer när alltfler fordon, maskiner och hjälpmedel elektrifieras, vilket effektbehov kan vi kunna förväntas behöva, hur kan kostnaden för effekttoppar begränsas med t ex energilager, och finns det tillräckligt med el för att kunna fortsätta med de produktionsmetoder vi har idag? Hur påverkar det vår produktion och produktionsplanering? När kan man tro att det även blir ekonomiskt intressant att gå över till en eldriven flotta?

 

Syfte

Utifrån hypotesen ”allt som kan elektrifieras kommer att elektrifieras”, vad får detta för konsekvenser för bygg- och anläggningsbranschen? Kartlägg effektbehov för elektrifierad byggarbetsplats och konsekvenserna ur ett ekonomiskt och samhällsperspektiv.

 

Din profil

Examensarbetet lämpar sig att utföras av två master-studenter (30 HP). Föreslagen start Q1 2022.

 

Ansökan

Låter detta ämne intressant? Tveka inte att ansöka inkluderande ett CV och personligt motiveringsbrev.

 

Deadline för ansökan är den 30:e november, 2021.

Har du några frågor om detta förslag så vänd dig till: Svante Wijk, Svante.wijk@ncc.se

 

 

Ansök nu 

 

 

Sista ansökningsdag : Om 22 timmar . Arbetsort : Hela landet . Publicerat : 17 november

Kategorier : Bygg & Anläggning Teknik & Ingenjör


Senaste jobben från NCC

Alla jobb hos NCC

Liknande jobb Master thesis - Effektbehov för framtidens elektrifierade byggarbetsplatser