Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF 1 st lediga jobb hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF

Alla jobb hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF

Visar annonser 1 till 1


1
Tillbaka till första sidan

Välkommen till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF

Om MFoF

MFoF är en myndighet under Socialdepartementet med uppdrag att skapa en hög kvalitet i den internationella adoptionsverksamheten i Sverige. Fr.o.m. den 1 september 2015 ska MFoF också bedriva ett kunskapsbaserat arbete i frågor som rör familjerätt, familjerådgivning och föräldraskapsstöd.

Arbetsuppgifter
Internationella adoptioner förmedlas genom adoptionsorganisationer som har MFoF:s auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling. Genom MFoF:s tillsyn kontrolleras organisationernas förmedlingsarbete i Sverige och i utlandet. MFoF deltar i det internationella samarbetet och är centralmyndighet enligt 1993 års Haagkonvention om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. MFoF sprider också information om adoption till yrkesverksamma och allmänheten. 

Från och med den 1 september ska MFoF bedriva ett kunskapsbaserat arbete i frågor som avser socialnämndernas familjerättsliga ärenden om barns vårdnad, boende och umgänge, fastställande av faderskap och föräldraskap, samt samarbetssamtal. MFoF ska även bedriva ett kunskapsbaserat arbete avseende förebyggande insatser inom områdena samarbetssamtal, familjerådgivning och föräldrastöd.

Myndighetens arbete styrs av lag, instruktion och regleringsbrev och återrapporteras till regeringen i årsredovisningen.

Organisation
Myndigheten har 13 anställda och leds av generaldirektören som har ansvar för verksamheten. MFoF är en enrådighetsmyndighet och har ett insynsråd. Generaldirektören är ordförande i insynsrådet och håller rådet informerat om verksamheten. Insynsrådet ger generaldirektören råd men har ingen beslutande funktion.

Ledamöter i insynsrådet är:

  • Elisabeth Dahlin, Generalsekreterare, Rädda Barnen
  • Annika M. Eriksson, Expert, Migrationsverket
  • Anders Nyström, Bitr. enhetschef, Utrikesdepartementet
  • Henrik Mungenast, Programchef, Folke Bernadotteakademin
  • Pia Risholm Mothander, Docent, leg psykolog och psykoterapeut, Psykologiska institutionen Stockholms universitet