MKB 1 st lediga jobb hos MKB

Alla jobb hos MKB

Visar annonser 1 till 1


1
Tillbaka till första sidan

Välkommen till MKB

MKB på två minuter

MKB Fastighets AB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. Med drygt 23 000 lägenheter och 1 100 kommersiella lokaler är MKB det största fastighetsbolaget i Malmö. Ägare är Malmö stad.

MKB har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom en balanserad nyproduktion och ansvarsfull hyressättning.

MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder. Stabilitet och trygghet ska känneteckna bolagets bostadsområden. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

MKB:s marknadsandel av hyresrätter i Malmö är 33 procent. Av det totala bostadsbeståndet i Malmö är marknadsandelen 15 procent.

Fastighetsvärde och marknadsvärde

Fastighetsinnehavet under 2014 uppgick till 8,5 miljarder kronor i bokfört värde. Marknadsvärdet bedöms till cirka 24,2 miljarder kronor.

Omsättning

MKB:s omsättning under 2014 var 1,9 miljarder kronor.

Medarbetare

MKB har 284 medarbetare.

Hållbar produktion av nya hyresbostäder

MKB:s mål är att kunna färdigställa omkring 500 nya bostäder om året. Under 2014 färdigställdes 385 lägenheter och vid årsskiftet 2014/2015 fanns 787 lägenheter i produktion. MKB strävar alltid efter att bygga kostnadseffektivt, hållbart och med god kvalitet.

Vision och värderingar

MKB:s vision är: Det gränslösa MKB. MKB:s kärnvärden: vardagsnära, mångsidiga och modiga. Det innebär att MKB finns nära kunden i kundens vardag, att MKB erbjuder ett brett och varierat utbud av bostäder och service som passar kunder med olika behov, och att MKB söker nya lösningar för att hela tiden utveckla produkter och tjänster.

Ledning och organisation

MKB:s VD är Terje Johansson. Under 2014 genomfördes förändringar i ledningsgruppen som nu utgörs av VD, CFO, HR-chef, förvaltningschef, ny- och ombyggnadschef, kommunikationschef, affärsutvecklingschef, utredningschef, utvecklingsstrateg, och miljöstrateg. Förvaltningen är uppbyggd kring husvärden som nav, med ansvar för fastighet och kund. Husvärden har ett supportteam av olika kompetenser och specialister som exempelvis bosociala utvecklare, fastighetsutvecklare, uthyrare och MKB Direkt (kundtjänst) till sitt förfogande i sin relation med kunden.

Styrelse

MKB:s politiskt tillsatta styrelse nomineras av Malmö stads kommunfullmäktige och speglar den partipolitiska sammansättningen. Styrelsen utgörs av sju ledamöter och tre suppleanter. Ordförande är Lars Svensson (S).