Migrationsverket

Sektionschef Process & Kanaler

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet. I vårt arbete vägleds vi av våra värdeord mod, empati och tydlighet.

Migrationsverket omorganiserar, utvecklar och förändrar sin Process-, IT- och utvecklingsverksamhet. En digitaliseringschef, CDO, internt kallad chefen för DUA (Digitala Utvecklingsavdelningen), leder denna förändring. I verksamheten ingår sektionerna; Processer & Kanaler, Verksamhetsutveckling, Arkitektur & IT-säkerhet, IT-utveckling & test samt Drift & användarstöd. Som sektionschef för Processtyrning ansvarar du för en sektion, totalt ca 50-70 medarbetare. 

Som sektionschef har du det övergripande ansvaret för att verket har rätt processer som stödjer en nationell tillämpning av gällande förordningar, lagar o regler. Du ansvarar för verkets kanalstrategi och att rätt sökande får rätt stöd i rätt kanal. Du ansvarar för uppföljning och analys av arbetssätt och kvalitet för att hitta förbättringar och agerar stöd till regionerna i produktivitetsfrågor. Du ansvarar även för att underlätta implementeringen av nya arbetssätt och IT-stöd och du kommer agera expert i utvalda frågor. Du kommer stödja i implementeringen av processer, leda processutveckling och förbättringsarbete samt följa upp nyckeltalen för processerna. Du kommer skapa förutsättningar för att service och ett sökandeperspektiv genomsyrar hela verksamheten.

Du arbetar utifrån ett verksamhetsövergripande perspektiv och förmedlar övergripande och strategiska mål utifrån verksamhetsplan och budget till cheferna på enhetsnivå. Du verkar för att strategierna anpassas för respektive enhets verksamhet och du ansvarar för att de strategiska målen omsätts, realiseras och följs upp på sektionsnivå. Du ansvarar för att verksamhetsmål, ekonomiska mål samt kvalitetsmål uppfylls och följs upp. Du har ett övergripande ansvar för medarbetare, budget och arbetsmiljö.

Du leder och verkar genom enhetscheferna och ger dem förutsättningar att utföra sina respektive enhetsuppdrag. En viktig del i ditt arbete är att arbeta med utveckling av verksamheten, att stödja enhetscheferna i verksamhetsutvecklingen och säkerställa att ett kontinuerligt förbättringsarbete sker. Du rapporterar till chefen för DUA och du ingår i DUAs ledningsgrupp. Tjänsten är placerad i Norrköping eller Stockholm.

Behoven av myndighetens tjänster förändras i snabb takt och vi arbetar intensivt tillsammans för att utveckla verksamheten så att vi med största effektivitet, kvalitet och service utför vårt uppdrag från riksdag och regering. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete i en verksamhet präglad av förändring och kontinuerlig utveckling där ditt bidrag blir mycket viktigt.

Kvalifikationer

Du behöver ha en akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för befattningen och gedigen chefserfarenhet med ansvar för medarbetare och arbetsmiljö, samt erfarenhet av arbete med och/eller ansvar för budget. Vi söker dig som har en god övergripande förståelse för och erfarenhet av att ansvara för en verksamhets processarbete och har vana vid olika IT- och stödsystem. Erfarenhet av att leda och utveckla verksamhet, grupper och individer med goda resultat samt erfarenhet av att leda förbättrings- och förändringsarbete är också viktigt.  Det krävs god kommunikativ förmåga och att du kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande är erfarenhet av att leda och verka genom chefer och erfarenhet av att arbeta i offentlig verksamhet. Det är också meriterande att ha erfarenhet av samarbete med externa aktörer. Erfarenhet av kontakter med massmedia är meriterande, liksom kunskap om tillämplig lagstiftning relevant för rollen.

Personliga egenskaper

Som sektionschef är det viktigt att du har god ledarskapsförmåga och kan coacha, motivera och utveckla dina medarbetare. Som ledare är du initiativtagande, visar handlingskraft och har förmåga att driva frågor framåt och åstadkomma resultat. Du har en god analytisk förmåga och agerar med helhetssyn och kan leda en verksamhet i förändring. Du visar trygghet, ett gott omdöme och god samarbets- och kommunikationsförmåga.

Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) kommer föregå beslut om anställning varför svenskt medborgarskap krävs för denna roll. Tjänsten kan innebära krigsplacering vid Migrationsverket vid höjd beredskap och krig.

Fram till den 19/8 ser vi fram emot att ta del av din ansökan och cv på www.migrationsverket.se/jobb  Vi samarbetar med ProAstri i chefsrekryteringar och i den här rekryteringen är Kristina Ohlson, tel 070 – 896 17 36 vår kontaktperson, som du vid frågor kan ringa fr o m den 6/8.

Välkommen till oss!OBS! När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan eftersom ansökningar med uteblivna eller ofullständiga svar inte beaktas i lika stor utsträckning som ansökningar med utförliga svar. Som en del i rekryteringsprocessen kan vi även komma att använda arbetspsykologiska tester och/eller arbetsprover. 

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet. I vårt arbete vägleds vi av våra värdeord mod, empati och tydlighet.

Anställningsform

Tillsvidareanställning

Anställningens omfattning

Heltid

Antal lediga befattningar

1

Sysselsättningsgrad

100%

Ort

Stockholm/Norrköping

Land

Sverige

Referensnummer

3.3.1-2018-31496

Publicerat

2018-07-24

Sista ansökningsdag

2018-08-19

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : Om 7 timmar . Arbetsort : Hela landet

Kategorier : Chef & Ledning


Senaste jobben från Migrationsverket

Alla jobb hos Migrationsverket

Liknande jobb Sektionschef Process & Kanaler