Migrationsverket

Migrationshandläggare till förvarsenheterna i Gävle

Vi söker migrationshandläggare till förvarsenheterna i Gävle. Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk miljö som präglas av mötet med människor och ett kontinuerligt lärande.


Huvudsakliga arbetsuppgifter
 
Som migrationshandläggare arbetar du med att handlägga, utreda, besluta och ta fram förslag till beslut i olika typer av ärenden. Besluten har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Därutöver arbetar du med administration där du hanterar akter och handlingar som har kommit in eller upprättats i ett ärende. I din roll möter du och har samtal med personer som har ett ärenden hos Migrationsverket och andra intressenter. Samtalen kan handla om att underrätta om beslut eller informera om Migrationsverkets processer samt vägleda och ge service. Du identifierar och hanterar eventuella särskilda behov hos personer och i förekommande fall håller du samtal med vuxna och barn i utsatta situationer.


Personliga kompetenser
 
Du arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp. Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.


Krav

•Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning i kombination med för rollen relevant erfarenhet
•Kunskap inom förvaltningsrättsliga ärenden
•God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska
•Goda kunskaper i Officepaketet


Meriter
•Erfarenhet av arbete med förvaltningsrättsliga ärenden
•Erfarenhet av professionellt bemötande med krav på god service
•Utredningsvana
•Erfarenhet av arbete i låsta miljöer
•Erfarenhet av att arbeta med människor i utsatta situationerUpplysningar

Anställningsform: vikariat ca 3 månader from 1 mars
Arbetstider: schemalagd arbetstid (dag/natt)
Vi tillämpar individuell lönesättning, för nattarbete tillkommer OB-ersättning. 
Placering: Gävle
Tillträde: omgående


Vill du veta mer
 
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen är du välkommen att mejla oss på rekrytering@migrationsverket.se Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.


Ansökan
 
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 25 februari 2018. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

OBS! När du registrerar din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan eftersom ansökningar med uteblivna eller ofullständiga svar inte beaktas i lika stor utsträckning som ansökningar med utförliga svar. Som en del i rekryteringsprocessen kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester och/eller arbetsprover. 

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet. I vårt arbete vägleds vi av våra värdeord mod, empati och tydlighet.

Kontaktpersoner

Mattias Johansson

Enhetschef

mattias.johansson2@migrationsverket.se

Katarina Andersson

Enhetschef

katarina.andersson2@migrationsverket.se

Babak Salahshour

Tf enhetschef

babak.salahshour@migrationsverket.se

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : 4 mars . Arbetsort : Gävle

Kategorier : Juridik Samhälls- & Beteendevetenskap


Senaste jobben från Migrationsverket

Alla jobb hos Migrationsverket

Liknande jobb Migrationshandläggare till förvarsenheterna i Gävle