Migrationsverket

Högskolepraktik på Internationella avdelningen HT2019

Under hösten 2019 erbjuder Migrationsverkets internationella avdelning tre oavlönade praktikplatser. Internationella avdelningen tillhör huvudkontoret och ansvarar för myndighetens internationella verksamhet. Avdelningen består av en stab samt tre enheter och har ca 60 medarbetare. 


Internationella strategienheten (ISE)
 ansvarar för styrning och stöd av Migrationsverkets arbete inom och i relation till EU, övriga Europa och internationellt. Enheten samordnar Migrationsverkets arbete med EU-lagstiftning samt stödet till EU-byråerna. Enheten ansvarar även för verkets samarbete med internationella nätverk, övergripande europeisk och internationell policybevakning samt att göra strategiska analyser. 


Enheten för internationellt utvecklingssamarbete (IUS)
 arbetar med migration och utveckling på det internationella och nationella planet samt handhar Migrationsverkets internationella projekt. Det innebär bl.a. kontakter och samarbete med partners såväl inom som utanför EU, kontakter med internationella organisationer såsom UNHCR, IOM och ICMPD etc. Enheten hanterar även verkets uppdrag kring frivillig återvandring.


Enheten för samband och utrikesstöd (ESU)
 ansvarar för samordningen av myndighetens stöd gentemot utlandsmyndigheterna. Den utlandsbaserade delen av enheten består av ett antal utlandsstationerade migrationssambandsmän, både på utlandsmyndigheter och nationella myndigheter i andra länder. Verksamheten i Sverige ansvarar för stöd till utlandsmyndigheterna i migrationsfrågor, samordning av förstärkningspersonal till utlandsmyndigheterna, utbildning av utlandsmyndigheternas migrationspersonal samt samordning och styrning av verkets egna utlandsstationerade migrationssambandsmän.


Arbetsuppgifter
 
Under din praktik får du möjlighet att aktivt medverka i avdelningens dagliga operativa samt strategiskt långsiktiga arbete. Arbetsuppgifterna kommer att vara såväl av praktisk och administrativ karaktär som av analytisk karaktär. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att inhämta och sammanställa underlag, delta i möten och seminarier, samt arbeta med informations- och kommunikationsuppgifter. Du kommer att bistå kollegor inom prioriterade arbetsområden. Vi kommer att föra en fortlöpande diskussion med dig om lämpliga arbetsuppgifter för att tillgodose båda parters syften med praktiktiden.


Praktikperioden bör vara minst 10 veckor, helst 18 veckor, med start i augusti/september 2019.


Personliga kompetenser
Du arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem. Förstår komplicerade språkliga underlag, både talade och skrivna. Producerar egna dokument av hög kvalitet.


Krav

• Du ska vara högskolestuderande med juridisk eller samhällsvetenskaplig inriktning.
• Du ska tillhöra en högskola eller ett universitet under hela praktikperioden, bland annat på grund av försäkringstekniska faktorer.
• Du har ett genuint intresse för migrationsfrågor och internationellt arbete.

Meriter
• Erfarenhet av arbete med krav på god organisationsförmåga
• Erfarenhet av arbete med krav på god service
• God kommunikativ förmåga i både svenska och engelskaUpplysningar

Tillträde: HT2019, efter överenskommelse.
Ort: Placeringsort för IUS och ISE är Stockholm (Sundbyberg). Placeringsort för ESU är Norrköping.
Arbetstider: Kontorsarbetstider
Praktikplatsen är oavlönad


Vill du veta mer

Vid frågor kan du kontakta någon av nedan kontaktpersoner:

ESU: Milan Bobic 010 485 83 07
IUS: Hugo W. Rickberg 010 485 63 27
ISE: Cecilia Kotsakidis 010 485 04 80


Ansökan
 
Välkommen med ditt personliga brev, CV samt betygsutdrag där lästa ämnen och antal poäng framgår, senast den 21 april 2019. Ange gärna i ansökan om du är särskilt intresserad av praktik på någon av enheterna. Eventuella skrivtest kan initieras i samband med intervju.

När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan eftersom ansökningar med uteblivna eller ofullständiga svar inte beaktas i lika stor utsträckning som ansökningar med utförliga svar, likväl som ansökningar med ofullständigt CV. Som en del i rekryteringsprocessen kan vi även komma att använda arbetspsykologiska tester och/eller arbetsprover. 

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet. I vårt arbete vägleds vi av våra värdeord mod, empati och tydlighet.

 

 

Kontakt

  • Milan Bobic, 010-485 83 07
  • Hugo Rickberg, 010-485 63 27
  • Cecilia Kotsakidis, 010-485 04 80

Sista ansökningsdag

2019-04-21

 

 

 

Ansök nu 

 

 

Sista ansökningsdag : 21 april . Arbetsort : Stockholm . Publicerat : 22 mars

Kategorier : Juridik Samhälls- & Beteendevetenskap


Senaste jobben från Migrationsverket

Alla jobb hos Migrationsverket

Liknande jobb Högskolepraktik på Internationella avdelningen HT2019