Migrationsverket

Beslutsfattare till Förvaret i Märsta

Vi söker beslutsfattare till Förvaret i Märsta. Hos oss får du arbeta med aktuella samhällsfrågor som påverkas av vad som händer i vår omvärld. Frågor som berör och engagerar. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där ständiga förbättringar och mötet med människor står i fokus.

Förvarsverksamheten är en del av Migrationsverkets arbete gällande återvändandeuppdraget. I det ingår att i låst miljö hålla förvarstagna tillgängliga för utredning och/eller återvändande. Förvaret i Märsta är den största försvarsenheten i Sverige och ingår som en del av ett riktat uppdrag från regeringen till Migrationsverket.

Huvudsakliga arbetsuppgifter 
Som beslutsfattare ger du stöd och utvecklar dina kollegor i rättslig tillämpning, sakfrågor och utredningsmetodik. Du identifierar och analyserar utvecklingsområden och tar fram förbättringsförslag. För enhetens räkning inhämtar och upprätthåller du kunskap samt bevakar standards, riktlinjer och praxis. Du förbereder och genomför relevanta utbildningar inom sakområdet på enheten.

Du handlägger, utreder och beslutar i ärenden med stöd av lagar och förordningar. Besluten du fattar har rättslig verkan för enskilda personer och påverkar deras rätt till förmåner, rättigheter och skyldigheter. Du hanterar överklaganden och följer upp ärenden i samband med föredragningar för att säkerställa en hög rättslig kvalitet. Vidare kvalitetsgranskar du beslut kopplat till nationella häktets verksamhet för att upprätthålla rättssäkerheten på förvaret.

I arbetsuppgifterna ingår det även att göra sekretessbedömningar inför att uppgifter lämnas ut samt att administrera akter och handlingar i ärenden. Du arbetar även med att vägleda och ge service till förvarstagna samt besvara frågor från allmänheten och andra myndigheter. Du ingår i ett team med andra beslutsfattare och samarbetar med teamledare, handläggare och handledare på enheten.

Personliga kompetenser
Vi ser att du har en god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du anpassar ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren genom att kommunicera på ett tydligt sätt, säkerställer att budskapet når fram och att förväntningarna är tydliga för alla berörda parter. Vidare ser vi att du har lätt för att arbeta med andra människor. Du löser konflikter på ett konstruktivt sätt där du är lyhörd och kommunicerar på ett smidigt sätt. Vi ser att du är noggrann och välmedveten om mål och kvalitetsstandard samt lägger ner stor vikt vid att leva upp till dessa. 

Krav 
• Akademisk utbildning med juridisk, samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning 
• Några års erfarenhet av att handlägga kvalificerade förvaltningsrättsliga ärenden 
• Hantering av ärenden enligt utlänningslagen
• God kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska 
• Goda kunskaper i Officepaketet

Meriter
• Erfarenhet av att förmedla kunskap inom rättslig tillämpning 
• Arbete i offentlig verksamhet 
• Erfarenhet av coachande och pedagogiskt förhållningssätt
• Arbetat inom förvarsverksamhet

Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning 
Arbetstider: Kontorsarbetstider 
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Placering: Märsta
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse 

Vill du veta mer
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen är du välkommen att mejla oss på 
rekrytering@migrationsverket.se

Vill du veta mer om den aktuella rollen och enheten finns kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef längre ned.

Ansökan
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 29 april 2019. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

OBS! När du registrerar din ansökan kan du komma att få besvara ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan eftersom ansökningar med uteblivna eller ofullständiga svar inte beaktas i lika stor utsträckning som ansökningar med utförliga svar. Som en del i rekryteringsprocessen kan vi även komma att använda arbetspsykologiska tester och/eller arbetsprover. 

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet. I vårt arbete vägleds vi av våra värdeord mod, empati och tydlighet.

Kontaktpersoner

Sukri Demir

enhetschef

010-485 04 93

sukri.demir@migrationsverket.se

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : 29 april . Arbetsort : Märsta

Kategorier : Juridik


Senaste jobben från Migrationsverket

Alla jobb hos Migrationsverket

Liknande jobb Beslutsfattare till Förvaret i Märsta