Luleå Tekniska Universitet

Professor tillika ämnesföreträdare i gruv- och berganläggningsteknik

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1.8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1,700 anställda och 15,100 studenter.

 

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

 

 

Forskningsämnet gruv- och berganläggningsteknik tillhör Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, där forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområden bidrar till utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle.

 

Institutionen söker en professor tillika ämnesföreträdare för att leda, stärka och utveckla gruv- och berganläggningsteknik inom utbildning, forskning och innovationsprogram för att tillgodose behoven inom gruv- och mineralsektorn nationellt och globalt, anpassat till samhällets behov enligt FN:s hållbarhetsmål.

 

Sverige är en ledande gruvnation i Europa med många ledande och globalt kända gruv- och gruvutrustningsföretag och teknikleverantörer. Utbildningen och forskningen inom gruv- och berganläggningsteknik i Luleå startade 1971 när gruvämnet flyttades från KTH (Stockholm) till LTU, (Luleå).

 

Ursprungligen fanns det tre forskningsämnen: Bergteknik, Bergmaskinteknik och Bergmekanik, som slogs samman till ett med ett nytt ämne: gruv- och gruvteknik. I juni 2014 döptes ämnet om till gruv- och berganläggningsteknik. För närvarande arbetar cirka 20 lärare och forskare vid ämnet.

 

Nuvarande forskningsfokus ligger inom områdena produktionsteknik för gruvor, bergmekanik och bergteknik.

 

Gruvämnet vid universitet är globalt känd för sin FoU-verksamhet och innovativa lösningar på gruvproblem och har ett brett internationellt forskningsnätverk spritt över hela världen.

 

Den nuvarande forskningsverksamheten finansieras av EU genom forskningsprogram, strategiska forskningsanslag från den svenska regeringen, gemensamma branschstatliga initiativ och projekt från branschen etc.

 

 

Ämnesbeskrivning

Gruv- och berganläggningsteknik omfattar gruvteknik, bergteknik och bergmekanik, inkluderande bergmassans egenskaper, tunnelbyggnadsteknik, utformning och dimensionering av gruvor och berg anläggningar samt planerings- och produktionsprocesser kopplade till både gruvbrytning och infrastrukturutbyggnad.

 

 

Arbetsuppgifter

Befattningen som professor tillika ämnesföreträdare är en ledarroll. Befattningen kräver ett starkt engagemang för undervisning på grund- och avancerad nivå, forskarnivå, handledning av doktorander och publicering av granskade vetenskapliga publikationer. Befattningen kräver också utveckling av ett starkt forskningsprogram, att erhålla forskningsfinansiering, och engagemang för att interagera med industri och samhälle via olika forum och plattformar både nationellt och globalt. Sökande som inte talar svenska förväntas kunna kommunicera i tal och skrift på svenska inom två år.

 

Den annonserade positionen som professor/ämnesföreträdare är en tillsvidareanställning.

 

 

Behörig att anställas som professor är den som

Visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande:

 

* uppvisa akademiskt ledarskap, samt förmåga att driva och utveckla forskning inom ämnet i samverkan med det omgivande samhället

 

* vara framstående inom sitt ämnesområde och uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard, här ingår en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar

 

* ha dokumenterat sin erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt

 

* uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och ska om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en doktorand fram till doktorsexamen. Handledartiden ska omfatta merparten av doktorandens forskarutbildning

 

* uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samverkan med det omgivande samhället i utbildningssammanhang i syfte att bidra till utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet

 

* visar forskningsexcellens inom minst ett av forskningsfälten i ämnesbeskrivningen och beskriva integrationen av det specifika fältet i det bredare ämnesområdet.

 

 

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

• vetenskaplig skicklighet

• pedagogisk skicklighet

• förmåga att leda och utveckla verksamhet

 

Övriga bedömningsgrunder:

• del av internationella forskningsnätverk inom gruv- och berganläggningsteknik

• förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel

• erfarenhet från industri

• erfarenhet av ledande uppdrag

• kommunicera flytande i tal och skrift på engelska

• förmåga att samverka internt inom universitetet och att samverka med det omgivande samhället 

 

Därutöver ska hänsyn tas till andra sakliga grunder som till exempel universitetets jämställdhetsmål.

 

 

Information

För mer information, vänligen kontakta: Charlotta Johansson, prefekt Charlotta.M.Johansson@ltu.se, +46 (0)920-49 1867

 

Fackliga representanter: SACO-S Kjell Johansson, kjell.johansson@ltu.se tel: +46 (0)920-49 1529, OFR-S Lars Frisk, Lars.Frisk@ltu.se tel: +46 (0)920-49 1792.

 

 

Ansökan

Vänligen ansök om tjänsten genom att klicka på ansökningsknappen nedan och bifoga begärda ansökningshandlingar inklusive examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk självreflektion och publikationer etc. Vi föredrar att sökande följer instruktionerna för sökande.  Observera att den sökandes utbildningskvalifikationer bör vara särskilt dokumenterade. Skriv din ansökan på engelska. Ange referensnummer i ansökan.

 

Sista dag för ansökan: 6 april, 2021

Referensnummer: 4071-2020

 

 

Ansök nu 

 

 

Sista ansökningsdag : 6 april . Arbetsort : Luleå . Publicerat : 16 februari

Kategorier : Bygg & Anläggning Naturvetenskap & Forskning Pedagogik Teknik & Ingenjör


Senaste jobben från Luleå Tekniska Universitet

Alla jobb hos Luleå Tekniska Universitet

Liknande jobb Professor tillika ämnesföreträdare i gruv- och berganläggningsteknik