LO-TCO Rättsskydd 2 st lediga jobb hos LO-TCO Rättsskydd

Alla jobb hos LO-TCO Rättsskydd

Visar annonser 1 till 2


1
Tillbaka till första sidan

Välkommen till LO-TCO Rättsskydd

Om LO-TCO Rättsskydd

LO-Rättsskydd AB började sin verksamhet 1971.

1998 bytte vi namn till LO-TCO Rättsskydd AB i samband med att vi övertog TCO:s arbetsskadeenhet. Vi ägs av LO till 90 % och av TCO till 10%.

Vi är ett unikt bolag eftersom det inte finns något liknande fackligt ägt juridiskt bolag som är specialiserat på att driva domstolsprocesser vare sig i Sverige eller utomlands.

Våra uppdragsgivare är huvudsakligen LO, TCO, LO-förbunden och TCO-förbunden. Även vissa SACO-förbund anlitar oss. Men våra klienter är normalt enskilda fackföreningsmedlemmar som fått problem av olika slag. Det kan vara arbetsskador, sänkt sjukpenning eller indragna socialförsäkringsförmåner, felaktiga uppsägningar eller lön som inte betalas ut. Vissa står anklagade för brott. Ofta är det händelser som har avgörande betydelse för enskilda människors fortsatta liv. Vi kommer in när behovet av hjälp är stort och när betydelsen av att vara med i facket verkligen märks.

Möjligheten att få rättshjälp är en av de främsta orsakerna till att människor väljer att bli medlemmar i facket. LO-TCO Rättsskydd AB är därför ett viktigt verktyg för facket när det gäller att erbjuda sina medlemmar en uppskattad och kvalificerad service.

Vår idé är att samla den juridiska kompetensen på ett ställe för att därigenom kunna dra den största nyttan av våra gemensamma kunskaper och erfarenheter. Att arbeta tillsammans med kolleger och gemensamt diskutera och lära av varandra är stimulerande och innebär en ständig utveckling i arbetet.

Vår ambition är att erbjuda högsta kompetens och ett starkt personligt engagemang för våra klienter. Vi vill fortsätta att utveckla och befästa det förtroende vi idag åtnjuter från våra uppdragsgivare och klienter.

Vi är helt självfinansierande. Vi har inga bidrag utan måste lita till att våra tjänster efterfrågas och att våra uppdragsgivare är villiga att betala för det arbete vi utför.