Linköpings kommun

Kanslichef till Kommunledningsförvaltningen

Om Kommunledningsförvaltningen


I en stor och innovativ kommun som Linköping har Kommunledningsförvaltningen en viktig central samordnande roll. Genom att ge service och stöd till medborgare, företag, organisationer och andra förvaltningar skapas goda möjligheter att utveckla och förverkliga idéer.

Att arbeta inom denna mångfacetterade förvaltning är att vara med och göra skillnad – att faktiskt påverka samhällsutvecklingen. De många olika uppdragen berör de flesta Linköpingsbors liv och bidrar med ett långsiktigt perspektiv till bland annat ökad social och ekologisk hållbarhet samt förbättrad tillgänglighet i samhället.
Inom förvaltningen ryms allt från framåtblickande strategiarbete, modern kommunikation och effektiv administration till ett ambitiöst arbete med kompetensförsörjning samt trygghet och säkerhet i hela kommunen. Allt det där grundläggande som behövs i en kommun som växer och utvecklas.

Om arbetsplatsen

Dokumentation, öppenhet och informationstillgänglighet är några av de viktigare frågorna i en demokrati då det skapar förutsättningar för delaktighet och dialog samt ger förutsättningar för väl underbyggda, politiska beslut. Som kanslichef har du stor del i detta genom att göra kommunledningens arbete tillgängligt för allmänheten och goda beslutsunderlag till politiken, samtidigt som du tillsammans med dina kollegor skapar spårbarhet i det arbete som sker inom förvaltningen.

Inom kommunledningsförvaltningen ryms allt från framåtblickande strategiarbete, modern kommunikation och effektiv administration till ett ambitiöst arbete med kompetensförsörjning samt trygghet och säkerhet i hela kommunen. Allt det där grundläggande som behövs i en kommun som växer och utvecklas.

Att arbeta inom denna mångfacetterade förvaltning är att vara med och göra skillnad – att faktiskt påverka samhällsutvecklingen. Uppdragen berör de flesta Linköpingsbors liv och bidrar med ett långsiktigt perspektiv avseende social och ekologisk hållbarhet samt förbättrad tillgänglighet i samhället. Genom att ge service, information och stöd till medborgare, företag, organisationer och andra förvaltningar samt den politiska ledningen, bidrar du starkt till att det skapas goda möjligheter att utveckla och förverkliga idéer.

Arbetsbeskrivning

I rollen som kanslichef har du personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar för kanslienheten. Du arbetar nära våra förtroendevalda politiker, kommunens tjänstemannaledning, andra chefer och handläggare inom kommunen. Du ingår i en ledningsgrupp tillsammans med andra chefer på kommunledningsförvaltningen.

Ditt specialistområde är demokrati- och rättssäkerhet. Du är specialist med bredd inom området och i det ett stöd för både medarbetare, kollegor, chefer och politiker.

I dina ansvarsområden ingår bland annat ärendeberedning, dokumenthantering samt valarbete. Det ingår också sekreterarskap i politiska sammanhang tillsammans med övriga kommunsekreterare, t ex vid kommunfullmäktiges sammanträden.

I rollen finns det två tydligt uttalade ansvarsområden;

 • Ärendeberedningsprocessen genom hela kommunen. I detta skall du tillse att det finns system, mallar, hur tjänsteskrivelser ska se ut, hur ärendehantering ska ske, ta fram handböcker
 • Valhanteringen. I detta har du ansvar för hanteringen av valet och ser till att valadministrationen fungerar. Här arbetar du nära valnämnden.

Arbetsuppgifter som förekommer i rollen är;

 • Personal- och verksamhetsledning
 • Ärendeberedning
 • Dokumenthantering och styrning
 • Sekreterarskap
 • Processutveckling avseende ärendeprocessen

Kvalifikationer

Vi söker dig med gedigen förståelse för den demokratiska processen och hur offentlighets- och tillgänglighetsprinciper påverkar ärendehanterings- och beslutsprocesser i kommunal verksamhet.

Du...

 • Är utbildad statsvetare eller jurist
 • Har erfarenhet av ärendehantering och nämndadministration inom kommun eller landsting.
 • Har jobbat som nämnd eller kommunsekreterare.
 • Har kunskap i förvaltningslagen, kommunallagen och offentlighet och sekretess

Den digitala utvecklingen sker snabbt och är en viktig utmaning för kommunen. Du behöver därför vara skicklig på att hantera de digitala instrumenten och hur digitala media påverkar/kan komma att påverka vår informationsspridning.

Som person är du skicklig på att planera och strukturera ditt arbete och bygga relationer som hjälper dig att nå dina mål. Du kan förutse och agera på verksamhetens behov och har en god självkännedom som hjälper dig att optimera din grupps leverans. Om det inte blir som ni planerat eller om det blir hastigt ändrade beslut, har du förmåga att hantera detta och snabbt finna nytt fotfäste i ny planering.

I denna rekrytering samarbetar vi med Unik Resurs, Jonas Henrikson. För mer information och för att söka; http://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/

Information om tjänsten

Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Antal lediga befattningar: 1

Ref. nr: 409

Kontaktpersoner

Jonas Henrikson

Unik Resurs, Rekryterare

076-7781505

Janin Tekkeden

Facklig representant, SACO

013-20 67 80

Britt-Marie Sandström

Facklig företrädare Vision

013-207140

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : 14 januari . Arbetsort : Linköping . Publicerat : 7 december

Kategorier : Chef & Ledning Offentliga jobb


Senaste jobben från Linköpings kommun

Alla jobb hos Linköpings kommun

Liknande jobb Kanslichef till Kommunledningsförvaltningen