Ledarna 1 st lediga jobb hos Ledarna

Alla jobb hos Ledarna

Visar annonser 1 till 1


1
Tillbaka till första sidan

Välkommen till Ledarna

Ledarna är Sveriges chefsorganisation

Bra chefer och ett gott ledarskap föder framgång – människor växer och verksamheter utvecklas. Dessutom stärker det vårt lands konkurrenskraft. Det gör chefsyrket till ett av de viktigaste och mest utmanande. Därför behövs en organisation bara för chefer. En organisation som tillvaratar chefers intressen och förstår chefsrollen utan och innan. Därför finns Ledarna.

Hjärta
Hos oss får chefer stöd både i rollen som chef och som anställd. Vi stärker den enskilde chefen genom att utgå från individuella behov och önskemål. Vi gör chefer säkrare och mer framgångsrika i sitt ledarskap. Vi arbetar för att chefer ska ha avtal och villkor som är väl anpassade för chefsrollen. Vi för också chefers talan i samhällsdebatten och lyfter fram ledarskapets betydelse.

Vår vision – alla har en bra chef

Ledarnas vision är att alla har en bra chef. Det vinner alla på.

Ledarna – Sveriges chefsorganisation – är den första organisation i Sverige som bildades av chefer för chefer. Detta skedde år 1905. Grundidén är lika giltig nu som då: chefer hjälper chefer till framgång.

Ledarna är politiskt obundet, men tvekar inte att driva sakpolitiska frågor som har ett uttalat chefsintresse.

Ledarna är den enda fackliga organisation som arbetar bara för chefer. Det betyder att intressekonflikter i perspektivet chefer och övriga anställda inte uppstår. Därför kan vi alltid vara lojala med chefers intressen och ha chefsfokus i allt vi gör.

Ledarna styrs med demokratiska principer och förutsätter medlemmars aktiva engagemang.

Ledarnas verksamhet 2013

Ledarnas verksamhetsberättelse 2013