Länsstyrelsen Stockholm

Utvecklingsledare/ANDT-samordnare

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i regionen och samordnare för det regionala utvecklingsarbetet. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, näringsliv, social utveckling, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration, infrastruktur och bostäder. 
Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktigt hållbar utveckling i Stockholms län – där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas. Bredden i vårt uppdrag ger våra 480 medarbetare intressanta och varierande arbetsuppgifter, goda möjligheter att utvecklas samt möjligheten att bidra till en god samhällsutveckling. Ansvar, respekt, balans och engagemang vägleder oss i arbetet och beskriver vårt förhållningssätt till varandra, medborgarna och andra intressenter.

Arbetsplatsbeskrivning 
Enheten för social utveckling arbetar för en socialt hållbar utveckling i länet med fokus på folkhälsofrågor, jämställdhet, arbete mot våld i nära relationer samt socialt arbete. Vi ansvarar för samordning och utveckling av det alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobaksförebyggande arbetet i länet (ANDT-samordning) samt tillsyn av länets kommuner när det gäller alkohollagen och tobakslagen. Till enheten för social utveckling söker vi nu en utvecklingsledare till uppdraget inom ANDT-samordning. Vi har två ANDT-samordnare som arbetar tillsammans med uppdraget. En av dem ska under en längre period arbeta med ett nytt regeringsuppdrag inom folkhälsa och vi söker därför en ny kollega.

ANDT-samordnarnas arbetsuppgifter är att:

 • stödja genomförandet och uppföljningen av den regionala ANDT-strategin i länet
 • bidra till utvecklingen av ett långsiktigt och kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete
 • stödja utvecklingen av tvärsektoriella insatser i kommuner och landsting
 • utveckla samarbete på lokal, regional och nationell nivå
 • erbjuda utbildning och kompetensutveckling i länet
 • samarbeta tvärsektoriellt internt på länsstyrelsen
 • handlägga ärenden och skriva förslag till beslut och remissvar

Vi strävar efter en flexibel organisation med syfte att kunna hantera nya uppdrag eller inriktningar från nationell nivå. Därför kan arbetsuppgifterna komma att ändras utifrån nya uppdrag.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

 • högskoleutbildning inom folkhälsovetenskap, socialt arbete, samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapliga området minst motsvarande kandidatexamen eller likvärdig utbildning,
 • arbetslivserfarenhet från kommun, landsting eller statlig myndighet med regional samordning,
 • flerårig arbetslivserfarenhet inom ANDT-området,
 • erfarenhet av att driva projekt samt erfarenhet från processledning och samordning, vilket innebär att du har en god förmåga att planera, organisera och skapa resultat,
 • god kännedom om kommunal förvaltning.

Personliga egenskaper
Som person har du förmåga att samarbeta med många olika aktörer. Du är en god pedagog som kan skapa engagemang. Du har en väl utvecklad kommunikativ förmåga, i såväl tal som skrift. För dig är samarbete självklart för att uppnå gemensamma mål, samtidigt som du på egen hand driver dina arbetsuppgifter. Vi söker en person som är initiativrik och intresserad av att driva och följa upp ett utvecklingsarbete. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Länsstyrelsen välkomnar mångfald oavsett kön, kulturell bakgrund, sexuell läggning, funktionsvariation, religion eller ålder.

Anställningsvillkor
Anställningsform: Allmän visstidsanställning t.o.m. 2019-12-31, med ev. möjlighet till förlängning 
Omfattning: Heltid
Tillträde: snarast
Sista ansökningsdag: 2018-09-23

Kontaktpersoner

Anna Conzen

Enhetschef

010- 2231377

Katarina Popovic

Facklig kontaktperson ST

010-223 15 17

Christina Ericson

Facklig kontaktperson Saco

08-223 13 90

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : 23 september . Arbetsort : Stockholm

Kategorier : Samhälls- & Beteendevetenskap


Senaste jobben från Länsstyrelsen Stockholm

Alla jobb hos Länsstyrelsen Stockholm

Liknande jobb Utvecklingsledare/ANDT-samordnare