Länsstyrelsen Södermanlands län

Chefsjurist

Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.

Arbetsuppgifter

Som chefsjurist på Länsstyrelsen leder och samordnar du det rättsvårdande arbetet på Länsstyrelsen. Arbetet innebär att du har ett övergripande ansvar för att stödja organisationen med att tolka och tillämpa de lagar och författningar som styr verksamheten på ett enhetligt och rättssäkert sätt. Du deltar i ärenden som kräver särskild uppmärksamhet på grund av komplexitet eller som har principiell betydelse. Du håller ledningen och andra berörda underrättade om rättsutvecklingen inom Länsstyrelsens verksamhetsområden. Du samordnar det juridiska stödet internt inom Länsstyrelsen. Vidare ansvarar du för myndighetens hantering och beslut av JO- och JK-ärenden.

Som chefsjurist är du även chef för Juridiska enheten med personalansvar samt budget- och verksamhetsansvar. Enheten har fjorton medarbetare och är indelad i två funktioner, Rättsfunktionen och Diarie- och Arkivfunktionen.

Några av de ärenden som handläggs på enheten är: Överklagande av kommunala beslut (bl a om byggande och miljö), administration av allmänna val och lokala trafikföreskrifter m fl.

Kvalifikationer och profil

Vi söker dig som har juristexamen och är notariemeriterad samt har chefserfarenhet med personalansvar. Du ska ha flerårig och välmeriterad erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning, gärna myndighetsutövning på central, regional eller lokal nivå. Du ska ha goda kunskaper i förvaltningsrätt. Det är meriterande om du har kompetens och erfarenhet av arbete med miljöbalken, plan- och bygglagen och frågor som rör offentlighet och sekretess.

De personliga egenskaperna har stor betydelse och vi söker en engagerande och entusiasmerande ledare som har förmåga att skapa förtroendefulla relationer och bygga nätverk. Som person har du förmåga att arbeta snabbt och självständigt mot uppsatta mål. För att du ska trivas och lyckas i detta uppdrag behöver du även vara uthållig, pedagogisk, analytisk och beslutsmässig. Du har helhetssyn och förmåga att prioritera utifrån ett helhetsperspektiv. Du är en god och tydlig kommunikatör och en lyhörd chef.

Anställningen är tillsvidare som chefsjurist med ett förordnande som enhetschef på 3 år. Tillträde enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag 2018-08-05

Läs mer om länsstyrelsen på vår hemsida www.lansstyrelsen.se/sodermanland.

Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling.

Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter en jämn könsfördelning och att främja mångfald bland medarbetarna. Då länet är ett finskt förvaltningsområde är det meriterande om du har kunskaper i finska. Det är även meriterande om du behärskar ytterligare ett språk.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner

Claudia Gardberg Morner

länsråd

010-2234000

Josefin Lindberg

HR-chef

Johanna Bergman

SACO

0102234000

Rune van den Brink

ST

010-2234000

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : 5 augusti . Arbetsort : Södermanland

Kategorier : Juridik Chef & Ledning


Senaste jobben från Länsstyrelsen Södermanlands län

Alla jobb hos Länsstyrelsen Södermanlands län

Liknande jobb Chefsjurist