Länsstyrelsen i Stockholms län

Utvecklingsledare inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Länsstyrelsen är regeringens företrädare i regionen och samordnare för det regionala utvecklingsarbetet. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, arbetsmarknad, kompetensförsörjning, näringsliv, social utveckling, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration, infrastruktur och bostäder. 
Med bred kompetens och helhetssyn arbetar vi för en långsiktigt hållbar utveckling i Stockholms län – där ekonomisk utveckling, miljö och social välfärd förenas. Bredden i vårt uppdrag ger våra 480 medarbetare intressanta och varierande arbetsuppgifter, goda möjligheter att utvecklas samt möjligheten att bidra till en god samhällsutveckling. Ansvar, respekt, balans och engagemang vägleder oss i arbetet och beskriver vårt förhållningssätt till varandra, medborgarna och andra intressenter.

Arbetsplatsbeskrivning 
Enheten för social utveckling arbetar för att främja människors hälsa, sociala trygghet och jämlika levnadsvillkor. Enheten är en av tre enheter inom avdelningen för tillväxt. Vi är 20 utvecklingsledare på enheten och arbetar med olika regeringsuppdrag inom politikområdena folkhälsa, socialt arbete, jämställdhet, brottsförebyggande arbete och tillsyn enligt alkohollag och tobakslag. Vårt uppdrag är att samordna regionala aktörer, ge lokalt stöd, främja samverkan och tillföra kunskap med målet att nå nationella målsättningar inom de olika områdena. Vårt uppdrag handlar också om att planera, genomföra och följa upp kompetenshöjande insatser. Förebyggande arbete, kunskapsbaserade arbetssätt och samverkan är prioriterade inriktningar i våra uppdrag.

Arbetsbeskrivning 
Enheten för social utveckling söker nu en utvecklingsledare inom området jämställdhet/mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Du kommer att arbeta i ett team tillsammans med andra utvecklingsledare inom området och samverka med andra kollegor med angränsande uppdrag. Som utvecklingsledare kommer du att leda olika projekt eller processer inom arbetsområdet. Det kan till exempel handla om att genomföra kartläggningar för att identifiera utvecklingsbehov, bygga samverkansstrukturer och arbeta fram regionala strategier samt lyfta lärande exempel för utvärdering och spridning inom länet. Du kommer också att leda nätverk och delta i myndighetsgemensamma arbetsgrupper.

Inom sakområdet kommer du att ingå i en grupp med engagerade och erfarna utvecklingsledare som alla arbetar med att förebygga och bekämpa våld i olika projekt riktade till bl a våldsutövare, våldsutsatta vuxna och barn i nära relationer, i hederskontext, prostitution och människohandel. Gruppen har ett brett kontaktnät och bred förankring bland samverkansaktörer i länet, alltifrån näringsliv, andra myndigheter, landsting, kommuner och ideella organisationer.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

  • relevant akademisk examen med inriktning mot samhällsvetare, socionom eller motsvarande.
  • gedigen erfarenhet av att arbeta med mäns våld mot kvinnor/våld i nära relationer
  • erfarenhet av att leda projekt och processer
  • erfarenhet av tvärsektoriellt arbete med andra myndigheter, kommuner och organisationer inom området
  • god kännedom om den idéburna sektorns arbete inom området
  • god kunskap om kommun- och landstingsförvaltning
  • erfarenhet av att prata inför grupper och leda möten
  • god förmåga att uttrycka dig i tal och skriftDu får gärna ha erfarenhet av remissarbete och forskning

Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av barnrättsarbete och universellt våldspreventivt arbete. Det är också meriterande om du har kunskap och erfarenhet av att främja strukturell och individbaserad samverkan.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är en god kommunikatör både muntligen och skriftligen. Du har förmågan att se helheten och har förmåga att självständigt prioritera, planera och strukturera upp ditt arbete. Som person är du är utåtriktad, initiativtagande och uthållig. Vidare har du god samarbetsförmåga och ett prestigelöst förhållningssätt. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Länsstyrelsen välkomnar mångfald oavsett kön, kulturell bakgrund, sexuell läggning, funktionsvariation, religion eller ålder.

Anställningsvillkor
Tjänsten är en visstidsanställning till och med 30 juni 2019 
Sista ansökningsdag är torsdagen den 24 maj.

Kontaktpersoner

Anna Conzen

Enhetschef

010- 2231377

Christina Ericson

Facklig kontaktperson Saco

08-2231390

Katarina Popovic

Facklig kontaktperson ST

010-223 15 17

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : 14 juni . Arbetsort : Stockholm

Kategorier : Samhälls- & Beteendevetenskap


Senaste jobben från Länsstyrelsen i Stockholms län

Alla jobb hos Länsstyrelsen i Stockholms län

Liknande jobb Utvecklingsledare inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer