Länsstyrelsen i Norrbotten

Samordnare våtmarksrestaurering

Om arbetsplatsen

Länsstyrelsen är statens förlängda arm i Norrbotten. Vårt uppdrag är att säkerställa att riksdagens och regeringens beslut får så bra effekt som möjligt, utifrån förutsättningarna i länet. Vi bevakar också Norrbottniska intressen på det nationella planet. Med vår vision "Tillsammans för Norrbottens bästa "arbetar vi för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, stöd, utveckling, tillsyn och samordning inom många olika områden. Hos oss arbetar omkring 270 personer inom avdelningarna miljö, samhälle ,näringsliv och verksamhetsstöd. Länsledningen består av landshövding och länsråd.

Arbetsuppgifter

Tjänsten är flyttad och numera placerad på Länsstyrelsens miljöanalysenhet, där vi för närvarande är 13 medarbetare. Miljöanalysenheten ansvarar för att övervaka och beskriva miljötillståndet i länet samt följa miljötillståndets utveckling. Detta utgör ett viktigt underlag för samhällsplanering, näringslivsutveckling, juridisk prövning, miljö- och naturskydd samt miljöförbättrande åtgärder inom områden med miljöproblem. Utöver detta har enheten en omfattande projektverksamhet, som bland annat omfattar stora restaureringsprojekt i länets vattenmiljöer. 

I Norrbotten finns omkring två miljoner hektar våtmarker, vilket är ungefär en tredjedel av alla våtmarker i landet. Länet har därför en nyckelroll i bevarandet av värdefulla våtmarker i såväl Sverige som Europa. Samtidigt som Norrbotten har stora arealer våtmarker med mycket höga naturvärden, finns ett omfattande restaureringsbehov i våtmarker som skadats främst av tidigare dikningar. Regeringen har nu beslutat om en stor, flerårig och landsomfattande satsning på restaurering och nyanläggning av våtmarker. Med anledning av detta söker vi en samordnare för våtmarksrestaurering till enheten. 

Som våtmarkssamordnare kommer du att ansvara för att i samråd med en arbetsgrupp välja ut och genomföra restaureringsåtgärder i skadade våtmarker, till att börja med främst inom skyddade områden. Du bör kunna arbeta självständigt, noggrant och målinriktat, vara drivande samt ha god förmåga att hålla många bollar i luften samtidigt. Arbetet kommer att kräva ett omfattande samarbete med olika aktörer i länet, t ex kommuner, entreprenörer och skogsbolag.

Kvalifikationer

Vi söker dig som: 
• är strukturerad, drivande och har god samarbetsförmåga samt ett utåtriktat arbetssätt. 
• har en för arbetsuppgifterna relevant akademisk utbildning, t ex biolog eller ingenjör med ekologisk/hydrologisk kompetens, alternativt motsvarande dokumenterad erfarenhet av likartade arbetsuppgifter.

• har god förmåga att uttrycka dig vårdat enkelt och begripligt i tal och skrift samt förmåga att anpassa din kommunikation till olika målgrupper.
• har körkort för bil 

Det är ytterligare en fördel om du: 
• har kunskap om hydrologi och våtmarker. 
• har erfarenhet av arbete på en statlig miljömyndighet. 
• kan börja med relativt kort varsel. 

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningens omfattning

Anställning t.o.m. 2018-12-31, med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast efter överenskommelse.

Ansökan

Referensnummer:   112-2592-18

Lön

Löneform: Månadslön.
Länsstyrelsen tillämpar Individuell lönesättning.

Övrigt

Vi kan erbjuda
• en bra arbetsmiljö
• goda utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö
• generösa möjligheter till flexibel arbetstid
• friskvård och motion på arbetstid.

Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli är av stort värde inom Länsstyrelsen eftersom dessa nationella minoritetsspråk finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.

Vill du veta var vi finns? 
Se arbetsplatsen på karta 
här.

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : 21 mars . Arbetsort : Luleå

Kategorier : Miljö & Naturbruk Teknik & Ingenjör


Senaste jobben från Länsstyrelsen i Norrbotten

Alla jobb hos Länsstyrelsen i Norrbotten

Liknande jobb Samordnare våtmarksrestaurering