Länsstyrelsen i Norrbotten

Samordnare för Alkohol/Narkotika/Doping/Tobak/Spel - förebyggande arbete

Om arbetsplatsen

Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser? 

Länsstyrelsen är statens förlängda arm i Norrbotten och vårt uppdrag är att säkerställa att riksdagens och regeringens beslut får så bra effekt som möjligt, utifrån förutsättningarna i länet. Med vår vision "Tillsammans för Norrbottens bästa "arbetar vi för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, stöd, utveckling, tillsyn och samordning inom många olika områden. 

På samhällsavdelningen finns enheten för social hållbarhet med ca 12 medarbetare som arbetar inom bl.a. områdena jämställdhet, integration, folkhälsa och alkohol- och tobaksprevention. 

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig: 
• Utmanande och intressanta arbetsuppgifter 
• Möjlighet att bidra till samhällsnytta 
• Goda utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö 
• Bra anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter.


Arbetsuppgifter

På uppdrag av regeringen ska Länsstyrelsen på regional nivå samordna det förebyggande arbetet avseende alkohol/narkotika/dopning/tobak (ANDT), med det övergripande målet att nå ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och tobak. Vidare har regeringen via regleringsbrev gett Länsstyrelserna i uppdrag att ge stöd till kommuner och landsting för deras utökade ansvar för problem med spel om pengar. Detta utifrån lagändringarna om spelmissbruk i socialtjänstlagen (SOL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Inom ramen för anställningen ska du, i samverkan med länets övriga aktörer, samordna det regionala och lokala förebyggande arbetet inom ANDT. Du kommer även ha ett nära samarbete med länsstyrelsens tillsynshandläggare inom alkohol- och tobakstillsyn. I samordningsuppdraget stödjer du länets aktörer för att utveckla strukturer för främjande och förebyggande verksamheter. Detta inkluderar stöttning inom kompetensutveckling samt utveckling av samarbetet i länet.

Rollen innebär att skapa och driva nätverk men även möjliggöra olika forum för erfarenhetsutbyte, anordna kunskapshöjande konferenser, bedriva omvärldsbevakning och sprida aktuell kunskap. Det ingår ett visst budgetansvar, planering av arbetet samt återrapportering. Samordnaren ska representera Länsstyrelsen i nationella och regionala nätverk, vilket kommer att innebära resor i tjänsten. Uppdraget inom ANDT är starkt sammanlänkat med länets arbete för jämställd och jämlik hälsa och därmed samarbetar uppdraget med andra uppdrag inom social hållbarhet.

Övriga arbetsuppgifter som tjänsten omfattar är handläggning av ärenden, rapporter, styrdokument samt svara på remisser.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har: 
• Universitets- eller högskoleutbildning inom folkhälsovetenskap, socialt arbete, samhällsvetenskapligt eller beteendevetenskapliga området alternativt motsvarande som arbetsgivaren finner likvärdigt 
• Erfarenhet från folkhälsoarbete eller andra närliggande områden inom ANDT men även kännedom om spelmissbruk/problemspelande.
• Erfarenhet och kunskaper om andra områden som är kopplade till jämlik hälsa, jämställdhet, vålds- eller brottsförebyggande arbete, integration samt föräldraskapsstödjande insatser.
• God kännedom om hur kommuner och myndigheter är organiserade 
och bedriver sitt arbete
• Erfarenhet av strategiskt arbete och av processledning
• God förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska

Som person är samarbete självklart och du förstår vikten av såväl intern som extern samverkan för att nå goda resultat i ditt arbete. Du är självständig och kan ta egna initiativ samt har förmågan att hålla samman och leda arbetsgrupper mot uppsatta mål. 

Det är en fördel om du har: 
• Kunskap om länet och de regionala förhållandena inom social hållbarhet
• God förmåga att planera och genomföra utbildning
• Erfarenhet av att bygga nätverk och stödja samverkan mellan olika aktörer
• Körkort för personbil

Länsstyrelsen lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningens omfattning

Snarast enligt överenskommelse, vi tillämpar 6 månader provanställning.

Ansökan

Referensnummer:   112-8389-18

Lön

Löneform: Månadslön.
Individuell lönesättning

Övrigt

Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom de nationella minoritetsspråken finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : För 5 timmar sedan . Arbetsort : Luleå

Kategorier : Övrigt


Senaste jobben från Länsstyrelsen i Norrbotten

Alla jobb hos Länsstyrelsen i Norrbotten

Liknande jobb Samordnare för Alkohol/Narkotika/Doping/Tobak/Spel - förebyggande arbete