Länsstyrelsen i Norrbotten

Rovdjurshandläggare

Om arbetsplatsen

Länsstyrelsen är statens förlängda arm i Norrbotten. Vårt uppdrag är att säkerställa att riksdagens och regeringens beslut får så bra effekt som möjligt, utifrån förutsättningarna i länet. Vi bevakar också Norrbottniska intressen på det nationella planet. Med vår vision "Tillsammans för Norrbottens bästa "arbetar vi för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, stöd, utveckling, tillsyn och samordning inom många olika områden. Hos oss arbetar omkring 270 personer inom avdelningarna miljö, samhälle ,näringsliv och verksamhetsstöd. Länsledningen består av landshövding och länsråd.

Arbetsuppgifter

Tjänsten är placerade på Länsstyrelsens naturmiljöenhet där vi för närvarande är 12 medarbetare, varav tre personer som arbetar med rovdjursförvaltningen. Inom enheten arbetar vi bland annat med att bereda ärenden för prövning och tillsyn inom skyddade områden. Även friluftsuppdraget och de lokala naturvårdsprojekten (LONA) där kommunerna söker bidrag för att bedriva naturvårdsprojekt finns på enheten. Enheten arbetar också med den regionala förvaltningen av stora rovdjur. Enheten har ett stort ärendeinflöde och hanterar cirka 1300 prövningsärenden per år.

I Norrbotten finns samtliga Sveriges fem stora rovdjur; björn, lo, järv, varg och kungsörn. Du kommer att delta i vårt arbete med att förvalta dessa rovdjur för att bidra till livskraftiga stammar i Sverige och minimera de problem djuren kan orsaka. Att samverka med de organisationer på regional nivå som på olika sätt berörs av rovdjuren blir en viktig del av din tjänst. Att informera om och kommunicera rörande rovdjur och regional rovdjursförvaltning utgör en del av din vardag. Du kommer även att få delta i den praktiska förvaltningen av rovdjur, där det främst ingår att bereda skyddsjakts- och licensjaktsärenden.

Även andra arbetsuppgifter inom ramen för enhetens arbetsområde kan bli aktuella när Länsstyrelsens och enhetens uppdrag ändras.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:
• har biologisk eller miljövetenskaplig högskoleutbildning, eller annan lämplig utbildning som vi bedömer relevant. 
• har vana vid att arbeta i nätverk och har goda erfarenheter av att informera och kommunicera såväl muntligt som skriftligt. Vårdat enkelt och begripligt.
• trivs med att ständigt möta nya människor och skapar snabbt konstruktiva, förtroendefulla relationer även under lite kärvare förhållanden. 
• har ett strukturerat och analytiskt arbetssätt. Du är diplomatisk, praktisk och har aldrig långt till handling. 
• är drivande och har en god samarbetsförmåga, men klarar även av att arbeta självständigt. 
• har en god administrativ förmåga, god datorvana, såsom tillexempel officepaketet och andra ärendehanteringssystem. 
• klarar av hög arbetsbelastning och skyndsam ärendehandläggning. 
• har körkort för bil. 

Det är en fördel om du har: 
• kunskap om ArcGIS .
• erfarenhet av myndighetsutövning. 
• kunskaper om förvaltningsrätt, svensk viltförvaltning, jaktlagstiftning och jakt, samt tillämpning av de aktuella rättsområdena. 
• kunskaper om rennäringens förutsättningar och naturförhållandena i norra delen av Sverige. 
• kunskaper om de stora rovdjurens biologi, beteende och konfliktpotential.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningens omfattning

Obligatorisk provanställning om maximalt 6 månader. Tillträde efter överenskommelse.

Ansökan

Referensnummer:   112-1592-18

 

Lön

Löneform: Månadslön.
Individuell lönesättning.

Övrigt

Vi kan erbjuda
• en bra arbetsmiljö
• goda utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö
• generösa möjligheter till flexibel arbetstid
• friskvård och motion på arbetstid.

Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli är av stort värde inom Länsstyrelsen eftersom dessa nationella minoritetsspråk finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.

Vill du veta var vi finns? 
Se arbetsplatsen på karta 
här.

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : 1 mars . Arbetsort : Luleå

Kategorier : Miljö & Naturbruk


Senaste jobben från Länsstyrelsen i Norrbotten

Alla jobb hos Länsstyrelsen i Norrbotten

Liknande jobb Rovdjurshandläggare