Länsstyrelsen i Norrbotten

Fältassistent med båtvana Inventering av grunda havsvikar i Norrbotten

Om arbetsplatsen

Länsstyrelsen är statens förlängda arm i Norrbotten. Vårt uppdrag är att säkerställa att riksdagens och regeringens beslut får så bra effekt som möjligt, utifrån förutsättningarna i länet. Vi bevakar också Norrbottniska intressen på det nationella planet. Med vår vision "Tillsammans för Norrbottens bästa "arbetar vi för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, stöd, utveckling, tillsyn och samordning inom många olika områden. Hos oss arbetar omkring 270 personer inom avdelningarna miljö, samhälle ,näringsliv och verksamhetsstöd. Länsledningen består av landshövding och länsråd. 


Arbetsuppgifter

Tjänsten är placerad på Länsstyrelsens naturskyddsenhet, där vi för närvarande är 21 medarbetare. Genom att bilda naturreservat hjälper vi till att skydda och bevara de allra finaste guldkornen i den norrbottniska naturen, från skogar och berg till myrar, vattendrag och hav. På enheten arbetar vi även med åtgärdsprogram för hotade arter, uppföljning av skyddad natur samt bevarandeplaner i Natura 2000-områden. Enhetens marina grupp består av 3 medarbetare som tillsammans jobbar både med kunskapshöjande insatser och reservatsbildning av kända värdefulla områden. Vi inventerar nya områden, gör naturvärdesbedömningar, bildar reservat och biotopskyddsområden, arbetar med marin grön infrastruktur, deltar i havsplaneringen mm.

Du kommer främst att delta som fältassistent under fältsäsongen (juli-september) i vårt arbete med att inventera grunda kustnära havsvikar i Norrbottens län. Efter fältsäsongens slut kommer du främst att hjälpa till med datasammanställningen från sommarens inventeringar. Beroende på din erfarenhet och kompetens kommer du även att delta i enhetens andra marina projekt såsom reservatsbildning och arbete med bevarandeplaner för Natura 2000 områden. 

Inventeringarna av grunda havsvikar görs inom ramen för projektetet ”Kartering av nyckelhabitat i grunda kustnära miljöer” vilket pågått sedan 2016 och slutförs 2019. Projektet syftar till att bygga upp kunskapen om länets grunda kustnära miljöer, vilka naturvärden som finns samt vilken påverkan dessa miljöer är utsatt för. Kunskapen ska därefter användas för att ta fram kunskapsunderlag och relevanta åtgärder som t.ex. skydd och restaurering. Beroende på hur din kompetens matchar med de andra två personerna i teamet kan arbetsuppgifterna under fältarbetet komma att inkludera navigering och framförande av båten, inventering av makrofyter genom snorkling och dropvideofilmning, artbestämning samt datahantering och datasammanställning. Det är viktigt att du trivs med att arbeta i fält och har förståelse för vad det innebär, t.ex. oregelbundna arbetstider under fältsäsongen och delat boende i campingstugor och liknande.

Kvalifikationer

Vi söker dig som: 
• har erfarenhet av fältarbete med/från båt
• har förarintyg för båt eller motsvarande erfarenhet
• är strukturerad, flexibel och har god samarbetsförmåga
• har körkort för bil
• Har god datorvana inkl. arbete med officepaketets program, främst excel 

Det är ytterligare en fördel om du: 
• har erfarenhet av undervattensinventering (dykning, snorkling, dropvideo)
• har kunskap om och erfarenhet av Bottenvikens kust och havsmiljö
• har kunskap om och erfarenhet av artbestämning av Bottenvikens marina flora och fauna
• har naturvetenskaplig högskoleutbildning eller motsvarande kompetens, med inriktning mot marinbiologi eller akvatisk ekologi
• har erfarenhet av att arbete med GIS (Geografiska informationssystem)
• har kunskap om nationella standardmetoder för inventering av makrofyter samt tillhörande databaser

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningens omfattning

Tidsbegränsad anställning 2018-06-25--12-31 med möjlighet till förlängning. Tillträde 2018-06-25, eller efter överenskommelse.

Ansökan

Referensnummer:   112-2605-18

Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.
Länsstyrelsen tillämpar individuell lönesättning.

Övrigt

Vi kan erbjuda
• en bra arbetsmiljö
• goda utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö
• generösa möjligheter till flexibel arbetstid
• friskvård och motion på arbetstid.

Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli är av stort värde inom Länsstyrelsen eftersom dessa nationella minoritetsspråk finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.

Vill du veta var vi finns? 
Se arbetsplatsen på karta 
här.

 Ansök nu

Sista ansökningsdag : 22 mars . Arbetsort : Luleå

Kategorier : Miljö & Naturbruk


Senaste jobben från Länsstyrelsen i Norrbotten

Alla jobb hos Länsstyrelsen i Norrbotten

Liknande jobb Fältassistent med båtvana Inventering av grunda havsvikar i Norrbotten