Länsstyrelsen i Norrbotten

Enhetschef Vatten och fiskeenheten

Om arbetsplatsen

Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser? 

Länsstyrelsen är statens förlängda arm i Norrbotten och vårt uppdrag är att säkerställa att riksdagens och regeringens beslut får så bra effekt som möjligt, utifrån förutsättningarna i länet. Med vår vision "Tillsammans för Norrbottens bästa "arbetar vi för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, stöd, utveckling, tillsyn och samordning inom många olika områden. 

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig: 
• Utmanande och intressanta arbetsuppgifter 
• Goda utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö 
• Bra anställningsvillkor och hälsofrämjande aktiviteter
• Möjlighet att bidra till samhällsnytta

Arbetsuppgifter

Länsstyrelsen söker en enhetschef till Vatten- och fiskeenheten. Enhetens verksamhet omfattar tre huvudsakliga inriktningar, vattenförvaltning, fiskeförvaltning samt fiskeutredningar.

Länsstyrelsen i Norrbotten är vattenmyndighet för Bottenvikens vattendistrikt och vattenmyndighetens kansli finns på Vatten- och fiskeenheten. Distriktet omfattar Norrbottens län och större delen av Västerbottens län. Vattenmyndighetens uppdrag innebär medverkan i nationell och regional planering och samordning samt genomförande av aktiviteter inom vattenförvaltngens 6-åriga arbetscykel.

I enheten ingår även en fiskeförvaltningsgrupp som arbetar med fiskeförvaltning och myndighetsutövning inom fiskeområdet. Verksamheten omfattar hantering av olika tillståndsärenden och olika typer av insatser för att verka för ett långsiktigt hållbart nyttjande av fiskresursen och en positiv utveckling för fiskerinäringen, fisketurismen och fritidsfisket. I uppdraget ingår även förvaltning av statens vatten ovan odlingsgränsen samt förvaltning av fisket i gränsälven.

I enheten ingår dessutom en fiskeutredningsgrupp som arbetar med kunskapsuppbyggande verksamhet. Detta innebär olika typer av utredningar och undersökningar som exempelvis provfiske, insamling av fångststatistik och liknande samt att fungera som expertstöd till andra länsstyrelser. Verksamheten omfattar också medverkan vid miljöprövningar som mark- och miljödomstolens sakkunnig vad avser allmänt fiskeintresse.

Som enhetschef ansvarar du bland annat för samordning, planering och utveckling av verksamheten i enlighet med Länsstyrelsens övergripande mål. Tillsammans med dina medarbetare säkerställer du att arbetet genomförs effektivt och rättssäkert och i konstruktiv samverkan med andra aktörer. Du ingår i Länsstyrelsens och Miljöavdelningens chefsgrupper där du får möjlighet att bidra till hela myndighetens utveckling. Enheten har för närvarande 19 medarbetare. 

Arbetsuppgifter i övrigt:
• Leda och utveckla enhetens verksamhet i fastställd riktning
• Ansvara för enhetens medarbetare och ekonomi
• Sätta mål, prioritera, följa upp och utvärdera resultat
• Stödja medarbetarna i deras utveckling och i arbetet för att effektivt nå verksamhetens mål
• Initiera och medverka i interna och externa samverkansprojekt
• Följa och vid behov påverka utvecklingen inom enhetens ansvarsområde

Kvalifikationer

Vi söker dig som :
• har relevant erfarenhet av arbete i ledande ställning 
• har akademisk utbildning, naturvetenskaplig eller annan för tjänsten relevant utbildning och/eller erfarenhet
• har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig vårdat enkelt och begripligt på svenska i såväl tal som skrift
• har god samarbetsförmåga och ett utåtriktat arbetssätt 
• är strategisk och analytisk och har god förmåga att se övergripande samband mellan verksamhetsområden

Anställningens omfattning

Obligatorisk provanställning om sex månader. Tillträde efter överenskommelse.

Ansökan

Referensnummer:   112-14131-18

Lön

Länsstyrelsen tillämpar individuell lönesättning.

Övrigt

Vi ser mångfald bland våra medarbetare som en självklarhet. Vi sätter också stort värde på dina kunskaper i lulesamiska, nordsamiska, meänkieli och finska eftersom dessa nationella minoritetsspråk finns representerade i vårt län.

I och med denna annons så har Länsstyrelsen slutligt bestämt val av annonsmedia.

Vill du veta var vi finns? 
Se arbetsplatsen på karta här.

 Ansök nu

 

Sista ansökningsdag : 18 december . Arbetsort : Luleå . Publicerat : 29 november

Kategorier : Chef & Ledning


Senaste jobben från Länsstyrelsen i Norrbotten

Alla jobb hos Länsstyrelsen i Norrbotten

Liknande jobb Enhetschef Vatten och fiskeenheten