Länsstyrelsen Hallands län 1 st lediga jobb hos Länsstyrelsen Hallands län

Alla jobb hos Länsstyrelsen Hallands län

Visar annonser 1 till 1


1
Tillbaka till första sidan

Välkommen till Länsstyrelsen Hallands län

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

På Länsstyrelsen Halland är vi ca 180 medarbetare som arbetar med de här frågorna.

Under alla år som länsstyrelsen funnits som myndighet har dess roll och uppgifter förändrats genomgripande. Verksamheten spänner över stort område. Länsstyrelsens viktigaste arbetsuppgifter har blivit att främja länets utveckling på invånarnas villkor utifrån uppdraget från regeringen och den av svenska folket valda riksdagen.

Länsstyrelsen har bl a uppgifter inom följande områden:

 • Civilt försvar, fredstida krishantering och räddningstjänst
 • Social omvårdnad
 • Kommunikationer
 • Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor
 • Lantbruk
 • Fiske
 • Jämställdhet mellan kvinnor och män
 • Integration
 • Kulturmiljö
 • Regional utveckling
 • Hållbar samhällsplanering och boende
 • Planväsende och hushållning med naturresurser
 • Naturvård och miljöskydd
 • Mottagande av skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd m.m.