Länsstyrelsen Blekinge län 1 st lediga jobb hos Länsstyrelsen Blekinge län

Alla jobb hos Länsstyrelsen Blekinge län

Visar annonser 1 till 1


1
Tillbaka till första sidan

Välkommen till Länsstyrelsen Blekinge län

Om Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens sköld

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling genomsyrar Länsstyrelsens alla arbetsuppgifter. Med hållbar utveckling menas en utveckling som ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv är långsiktigt hållbar. Nästa generation ska kunna leva i ett Blekinge där både människor, natur och företag mår bra.

De beslut vi fattar idag ska hålla även i framtiden. Hållbar utveckling har en framträdande plats i planer, program och i olika former av styrdokument. EU har till exempel antagit en Hållbarhetsstrategi och regeringen har antagit en nationell strategi för hållbar utveckling.

Ett hållbart samhälle ska inte bara värna om miljön utan också ge invånarna sysselsättning och social trygghet. Vi ska skapa en trygghet för såväl unga som gamla. Det är ett jämställt samhälle som tar till vara barns rättigheter och som står emot kriser och svåra påfrestningar.

Här har länsstyrelsen en viktig uppgift genom att ge kunskap och stöd, samordna, pröva och ha tillsyn.

Läs mer under länken till höger: Svensk strategi för hållbar utveckling