Justitiekanslern

Justitiekanslern söker en byråchef

Justitiekanslern, JK, är regeringens högste ombudsman och har rättslig till­syn av myndigheternas verksamhet. JK lämnar partsbesked i ärenden om skadestånd mot staten och företräder staten vid domstol i sådana och vissa andra mål. JK vakar över tryck- och yttrandefriheten och är exklusiv åklagare i tryck- och yttrandefrihetsmål. JK utövar också viss tillsyn över advokatväsendet samt domstolarnas och myndigheternas tillämpning av rättshjälpen.

Myndigheten har för närvarande närmare 50 anställda, varav de flesta är jurister. Lokalerna finns i vackra och historiska byggnader på Riddarholmen i Stockholm.

Du kan läsa mer om JK:s verksamhet på vår webbplats 
www.jk.se.

Justitiekanslern biträds idag av fem byråchefer. Fyra av byråcheferna leder varsin sakenhet. En av byråcheferna är kanslichef. Vi söker nu en byråchef som ska leda en sakenhet.


Arbetsuppgifter
En byråchef har delegation att fatta beslut på justitiekanslerns vägnar. Till arbetsupp­gifterna hör därutöver att vara huvudman för rättegångar där staten är part, att delta vid utformningen av JK:s remissvar till regeringen, att delta i beredningen av ärenden som beslutas av justitiekanslern samt att kvalitets­säkra JK:s beslut bl.a. genom att ge juridisk vägledning till andra med­arbetare. I arbetet ingår också att leda inspektioner som genomförs inom ramen för JK:s tillsynsverksamhet.

Byråchefen leder arbetet på sin sakenhet och har personalansvar för med­arbetarna där. Byråcheferna ingår i myndighetens ledningsgrupp.


Dina kvalifikationer
Du arbetar eller har arbetat som domare, advokat eller åklagare alternativt med annat kvalificerat juridiskt arbete som gett motsvarande yrkeserfarenhet och kompetens.

Arbetet kräver breda och gedigna juridiska kunskaper, stor juridisk skick­lighet och ett robust omdöme samt mycket god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt.

Erfarenhet av och intresse för offentlig förvaltning samt erfarenhet av lag­stiftningsarbete eller domstolsprocess kan vara meriterande. Erfarenhet av arbetsledning kan utgöra en merit.
 


Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper
Det krävs engagemang och målmedvetenhet men också flexibilitet, social kompetens, mycket god samarbetsförmåga och lyhördhet för att fungera väl i rollen som byråchef hos JK.

Du ska kunna skapa och inge förtroende för din person och för JK som myn­dig­het. För att fungera väl som enhetschef är det viktigt att du har goda ledaregenskaper. Du måste vara en god pedagog och ha förmåga att entu­sias­mera och motivera dina medarbetare. Du ska ha förmåga att se helheten i verksamheten.


Övrigt
En anställning som byråchef hos JK beslutas av regeringen efter anmälan av JK. Tillträde sker efter överenskommelse.

Lönen bestäms individuellt med beaktande av kvalifikationer, kompetens och erfarenhet.

JK erbjuder en attraktiv arbetsplats med varierande och utmanande arbets­uppgifter. Vi strävar efter en positiv arbetsgemenskap som ger alla anställda möjligheter till professionell och personlig utveckling. Justitiekanslern strävar även efter en jämn könsfördelning.

Tester kommer att användas i rekryteringsförfarandet.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att vi kommer att göra en säkerhetsprövning.

På vår webbplats 
www.jk.se finns information om hur vi behandlar person­uppgifter.


Kontaktpersoner
Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av justitiekanslern Mari Heidenborg samt byråchefen Daniel Kjellgren.
Facklig företrädare för Akavia är föredraganden Lotta Wendelsson.
Telefon växel 010 475 93 00.


Sista ansökningsdag
Sista dag för ansökan är söndagen den 21 mars 2021. Sänd den med e-post till ansokan@jk.se. Ange ärendenummer 2021/1292.  Bifoga merit­förteckning samt de handlingar och referenser i övrigt som du vill åberopa.
Vi undanber oss att bli kontaktade av bemannings- och rekryteringsföretag.Ansök nu

 

 

Sista ansökningsdag : 21 mars . Arbetsort : Stockholm . Publicerat : 19 februari

Kategorier : Juridik


Senaste jobben från Justitiekanslern

Alla jobb hos Justitiekanslern

Liknande jobb Justitiekanslern söker en byråchef