Riksdagens ombudsmän – JO 1 st lediga jobb hos Riksdagens ombudsmän – JO

Alla jobb hos Riksdagens ombudsmän – JO

Visar annonser 1 till 1


1
Tillbaka till första sidan

Välkommen till Riksdagens ombudsmän – JO

Om JO

Bild på JO:s kontor Fotograf: JO
JO:s kontor (vy från Kungsträdgården)

Riksdagens ombudsmän, eller i dagligt tal Justitieombudsmannen (JO), är en del av riksdagens kontrollmakt.  JO har till uppgift att på riksdagens vägnar utöva tillsyn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra författningar. Tillsynen omfattar såväl domstolar och andra myndigheter som de där anställda befattningshavarna.

Utgångspunkten för JO:s verksamhet är den enskildes intresse av att bli föremål för en lagenlig och även i övrigt korrekt behandling från myndigheternas sida. JO-ämbetet är en del av det konstitutionella skyddet för den enskildes grundläggande fri- och rättigheter.