JM

HÄLSOSTRATEG

Vill du utveckla JMs koncernövergripande hälsoarbete och arbeta med långsiktig hållbarhet för medarbetare och affär? Då är detta jobbet för dig!

Om tjänsten
JM har en företagskultur som präglas av goda värderingar, ansvarstagande, långsiktighet, hållbarhetstänkande och respekt för individen. Vår grundläggande tro är att där människor trivs och mår bra utvecklas samhällen. Till koncernstab HR söker vi en Hälsostrateg som ska fortsätta driva och utveckla vårt proaktiva hälsoarbete. Du kommer ha din placering på JMs huvudkontor i Solna. Arbetsuppgifterna är av både strategisk och operativ karaktär och du arbetar med att ta fram, driva, utveckla och följa upp processer och arbetsrutiner kopplade till JMs övergripande mål. Stor del av arbetet innebär att fortsätta bygga upp strukturkapital inom området för att säkerställa ett enhetligt arbetssätt i organisationen med fokus på affärsnyttan.

Rollen innefattar bland annat att:
•Delta i HRs ledningsgrupp och samverka med JMs arbetsmiljöorganisation
•Utveckla JMs interna processer inom området, exempelvis rehabprocessen, friskvård och det systematiska arbetsmiljöarbetet inklusive OSA
•Vara ett stöd och bollplank för organisationens HR-chefer
•Föreläsa i JMs interna utbildningar
•Ansvara för att JM följer upp och agerar på nyckeltal kopplade till hälsa
•Driva och utveckla samarbetet med externa leverantörer
•Säkerställa att företagshälsovården levererar de tjänster som gäller enligt avtal samt att tjänsterna överensstämmer med JMs behov på kort och lång sikt

Utöver ovanstående innefattar rollen även att driva och koordinera olika typer av projekt inom området arbetsmiljö. Vi jobbar med ständiga förbättringar och utmanar våra tidigare arbetssätt och vi ser att du driver förändringar mot digitala lösningar.


Din profil
För att lyckas i rollen har du relevant utbildning och erfarenhet från en liknande roll där du har arbetat med att driva och utveckla processer inom området. Du håller dig uppdaterad inom området och på den senaste forskningen. Som person är du målinriktad, prestigelös, har en hög integritet och förmåga att lyssna till organisationens behov. Du är duktig relationsbyggare som ser detta som en spännande möjlighet att driva hälsoarbetet i en koncern där detta är en prioriterad fråga. För oss på JM är det även viktigt att du delar våra kärnvärden: långsiktighet, engagemang, kvalitet, stilkänsla, lyhördhet och pålitlighet.


Vi erbjuder
På JM ska du kunna prestera och få nya utmanande arbetsuppgifter när de gamla blivit för små. Vi vill skapa förutsättningar att din karriär är en som du känner stolthet över och det gör vi genom att tänka långsiktigt i allt vi gör. Husen, stadsdelarna och livsmiljöerna vi skapar ska finnas kvar i minst 100 år och därför är hållbarhet vårt ansvar och vår ambition. Vi har lyft in FNs globala mål för hållbar utveckling i vår verksamhet, det innebär olika åtaganden som till exempel att år 2030 ska JMs klimatpåverkande utsläpp vara nära noll och att 20% av våra hantverkare ska vara kvinnor.

Genom att arbeta hos oss är du med och förändrar branschen.


Kontakt
Har du några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Helena Söderberg, HR-direktör eller Karin Westin HR-chef.


Ansökan
Din ansökan vill vi ha så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.

Välkommen att skriva din historia med oss!Ansök nu

Sista ansökningsdag : I morgon . Arbetsort : Stockholm . Publicerat : 30 september

Kategorier : Affärsutveckling & Verksamhetsutveckling Bygg & Anläggning Projektledning


Senaste jobben från JM

Alla jobb hos JM

Liknande jobb HÄLSOSTRATEG