Jernhusen 1 st lediga jobb hos Jernhusen

Alla jobb hos Jernhusen

Visar annonser 1 till 1


1
Tillbaka till första sidan

Välkommen till Jernhusen

Jernhusen är ett fastighetsbolag i transportbranschen

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och gods- och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Vi är ett kommersiellt fastighetsföretag som är helägt av den svenska staten. 

Vårt uppdrag är att generera vinst som investeras tillbaka i våra fastigheter, däribland stationer och underhållsdepåer. På så vis vill vi bidra till ökad samhällsnytta, bättre miljö och ökat resande med kollektivtrafik.

Historik

Jernhusen bildades vid årsskiftet 2000/2001 i samband med bolagiseringen av affärsverket Statens Järnvägar. Vid bolagiseringen 2001 köpte vi fastigheter till ett värde av drygt 6 miljarder.

Fakta om Jernhusen

Grundades: 1 januari 2001
Ägare: Svenska staten
Vd: Kerstin Gillsbro
Huvudkontor: Stockholm
Antal anställda: Cirka 265
Antal fastigheter: Cirka 245
Uthyrbar lokalarea: 654 000 kvm
Marknadsvärde: 9,9 miljarder kronor, varav 74 procent finns i Stockholm, Göteborg och Malmö
Fastighetsintäkter: 1 161 MSEK*
Rörelseresultat: 459 MSEK*
Investeringar i fastigheter: 1 060 MSEK*

 

* Per den 31 december 2012.