ICA Fastigheter 1 st lediga jobb hos ICA Fastigheter

Alla jobb hos ICA Fastigheter

Visar annonser 1 till 1


1
Tillbaka till första sidan

Välkommen till ICA Fastigheter

ICA Fastigheters uppgift är att möta ICA-koncernens behov av rätt lokaler på rätt platser i Sverige och Norge. Det sker genom att äga, hyra och utveckla marknadsplatser. När det gäller ägande består innehavet idag av cirka 185 butiksfastigheter (per december 2011).

I uppdraget ingår även att vara köpare av fastigheter med redan befintliga ICA-butiker, för att kunna säkra utvecklingen av strategiska marknadsplatser. På hyresmarknaden har bolaget i uppdrag att förvalta koncernens hyresavtal med externa fastighetsägare. Genom kontroll över hela kedjan, från att anskaffa, bygga, förvalta samt sälja och hyra fastigheter kan ICA Fastigheter skapa bästa förutsättningar i alla led.

ICA Fastigheter äger sedan 2010 Ancore Fastigheter tillsammans med Alecta. Bolaget ska förvärva, äga och förvalta ICA-butiker i strategiska lägen. ICA får genom detta fortsatt inflytande över marknadsplatserna och möjlighet att skapa goda förutsättningar för ICAs kärnverksamhet.