Göteborgs universitet

Forskarutbildning för dig med lärarexamen

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Göteborgs universitet har en lång tradition av ämnesdidaktisk forskning, skolutveckling och praktiknära forskning av hög kvalitet. Nu kan du bli del av denna stimulerande miljö.

 

Forskarskolan CUL är universitetets största forskarskola och den vänder sig till lärare som vill ha forskarutbildning. Skolor och förskolor med forskarutbildad personal är rustade för en framtid där praktiknära forskning ingår i lärares vardag. Forskarutbildade lärare i verksamheten bidrar till en skola på vetenskaplig grund.

 

Forskarskolan CUL öppnar nu för antagning för dig med lärarexamen, oavsett ämnesinriktning eller skolform. Det är två typer av antagning som är aktuella, en som innebär anställning som doktorand vid Göteborgs universitet och en där din arbetsgivare finansierar lönekostnader under studietiden. För doktorandanställningarna, där Göteborgs universitet står för såväl utbildnings- som lönekostnader, omfattar utlysningen sex platser. För samverkansplatserna, där extern finansiering av lönekostnader krävs, omfattar utlysningen fyra (eventuellt fler) platser.

 

För ämnen aktuella för respektive doktorandplats, se CULs hemsida.

www.gu.se/culf/forskarskolan-cul

 

Behörighet   

Utöver grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har varje sökt ämne och inriktning särskilda krav på behörighet. Information om varje ämnes behörighetskrav hittar du på CULs hemsida via länken nedanför.

www.gu.se/culf/forskarskolan-cul/tio-amnen-pa-forskarniva

 

Bedömningsgrund

Urval bland sökande som uppfyller krav på grundläggande och särskild behörighet baseras på förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå och på den sökandes avhandlingsplan.

 

Anställning

Doktorandanställningarna innebär en tidsbegränsad doktorandanställning vid Göteborgs universitet.   

 

Frågor angående utlysningen besvaras av Cecilia Ferm, vetenskapliga ledare för CULF, 031-786 2106 cecilia.ferm.almqvist@gu.se, eller handläggare Michael Hansen, michael.hansen@gu.se

 

Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här:   
www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokande

 

Du ansöker om att bli antagen till forskarstudier via Göteborgs universitets rekryteringsportal på länken nedanför.
www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 

Ansökan ska vara inkommen senast: 2024-03-08 och besked lämnas till sökande i maj 2024.

 

 

 

Ansök nu 

 

 

 

Sista ansökningsdag : 8 mars . Arbetsort : Göteborg . Publicerat : 19 december

Kategorier : Förskollärare Grundskollärare Gymnasielärare i allmänna ämnen Pedagogik


Senaste jobben från Göteborgs universitet

Alla jobb hos Göteborgs universitet

Liknande jobb Forskarutbildning för dig med lärarexamen