Fredersen 2 st lediga jobb hos Fredersen

Alla jobb hos Fredersen

Visar annonser 1 till 2


1
Tillbaka till första sidan

Välkommen till Fredersen

Om Fredersen

Fredersen grundades 2006 med målet att med ett ungt, hungrigt team av de bästa juristerna från Sveriges ledande advokatbyråer och med ett personligt tilltal leverera förstklassig affärsjuridisk rådgivning. Vi erbjuder kvalificerad affärsjuridisk rådgivning och service till medelstora och stora företag, såväl noterade som med ett mer begränsat ägande. Vi har med vår kunskap och erfarenhet, vårt stora personliga engagemang och kostnadseffektiva arbetssätt utvecklats snabbt sedan starten och etablerat oss väl. Även om byrån är ung, så är den samlade kompetensen och erfarenheten stor. Merparten av byråns medarbetare har mångårig erfarenhet från några av de ledande affärsjuridiska advokatbyråerna i Sverige och även från noterade bolag. Fredersen har spetskompetens inom M&A, corporate finance, kommersiell tvistelösning, life science och arbetsrätt.

Vår höga grad av specialisering i kombination med den mindre byråns effektivitet och flexibilitet, gör att vi kan erbjuda tjänster utöver det vanliga. Tjänster som ger våra klienter de bästa förutsättningarna för sina affärer. Kort sagt sätter vi våra klienter och deras verksamhet i centrum. Det gör vi genom att alltid erbjuda kvalitet, service och engagemang med den självklara målsättningen att hjälpa våra klienter att göra riktigt bra affärer.

Arvode

Fredersen ställer alltid arvode i proportion till ärendets storlek och betydelse. Enkel rådgivning skall vara billig, medan mer komplicerade eller omfattande ärenden kan motivera högre kostnader. Vår storlek tillåter oss att vara flexibla och pragmatiska avseende vårt arvode. Vi fakturerar normalt sett på löpande räkning. Fast pris kan på begäran ges för exempelvis projekt, avtal eller utbildning. Vi är alltid öppna för en diskussion om strukturer som kan hålla nere våra klienters kostnader, exempelvis samarbetsprojekt med kundens jurister eller personal. Långvariga klientkontakter som använder Fredersen för hela eller viktiga delar av sitt affärsjuridiska behov får rabatt genom avtal om pris och service för viss period.